DESCHIDEREA PRIMEI FILIALE A UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,CAROL DAVILA” ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE PETROL ŞI GAZE DIN PLOIEŞTI

În Palatul Culturii din Ploieşti, a avut loc în data de 02.10.2023, Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar 2023-2024 a primei filiale a Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila” deschisă în ţară, rod al unui parteneriat eficient şi benefic dintre Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila”, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti și Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, cu sprijinul decisiv al Consiliului Judeţean Ploieşti.

Noul An Universitar a debutat, pentru cei 50 de studenţi ai Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală care vor studia în Ploieşti, în acordurile solemne ale impunătorului imn academic ,,Gaudeamus”, interpretat emoţionant de corul Filarmonicii din Ploieşti, dirijat de maestrul Eduard Dinu.

În cuvinte pline de căldură, Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, s-a adresat noilor ,,boboci”, felicitându-i pentru reuşita la examenul de admitere, deloc uşor, pentru şansa la o nouă viaţă profesională de o mare utilitate, dar şi de o mare satisfacţie sufletească, pe aceste meleaguri, care au dat atâtea mari personalităţi României, în atât de diferite domenii de manifestare, precum medicină, poezie, teatru, etc. Cu aceeaşi căldură, s-au adresat sălii arhipline de studenţi, părinţi şi numeroşi participanţi, dna Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu şi dl Prof. Univ. Dr. Silviu Mirel Piţuru, Prorectori ai Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila”, cât şi dl Prof. Univ. Dr. Victor Strâmbu, Decanul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală.


În cuvinte pline de emoţie şi responsabilitate, s-au adresat celor prezenţi, dl Iulian Dumitrescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, dl Alin Diniţă – Rectorul Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, dna Daniela Popovici – Prorectorul Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti şi dl Bogdan Nica – Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.
Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, a oferit vorbitorilor diplome şi distincţii, în semn de prietenie, admiraţie şi mulţumire pentru eforturile extraordinare depuse, care au făcut posibile, într-un timp atât de scurt, reuşitele universitare de astăzi.

Emoţionată, dar şi deosebit de fericită, a luat cuvântul şi dna Ana Maria Iacob, asistent medical la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgenţă Judeţean Ploieşti, prima candidată care a reuşit la concursul de admitere, manifestându-şi bucuria pentru această oportunitate de a se perfecţiona, o extraordinară şansă la o nouă viaţă profesională.


Emoţionanta festivitate s-a încheiat în acordurile impunătorului imn academic ,,Gaudeamus”.