Desfășurarea Practicii de Specialitate în Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București