CAREVASC - Centru de cercetări interdisciplinare și translaționale cardio-cerebro-vasculare

Titlul proiectului: Centru de cercetari interdisciplinare si translationale cardio-cerebro-vasculare

ACRONIM: CAREVASC

Domeniul vizat: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în UMFCD

Perioada de desfășurare: 2021-2025

Sursa de finanțare: Fonduri UMF din competiții naționale/europene și împrumut de la Banca Europeană de Investitii

http://umfcd.ro/comunicat-de-presa-bei-confirma-sprijinul-in-valoare-de-24-milioane-eur-pentru-consolidarea-cercetarii-educatiei-si-sanatatii-publice-la-universitatea-de-medicina-si-farmacie-din-bucuresti-si-prezin/

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Dragoș VINEREANU

Scopul proiectului : Scopul proiectului este dezvoltarea unui centru multidisciplinar de cercetare în domeniul Sănătății, cu accent pe bolile cardio-cerebrovasculare, care reprezintă principala cauză de morbiditate și mortalitate în Romania. Centrul va asigura baza materială corespunzătoare atingerii excelenței în învățământ și cercetare și dezvoltarea de parteneriate între UMFCD și alte universități/entități de cercetare în domeniul învățământului, cercetării și inovării.

Obiective: UMFCD iși propune ca rezultate excelența în cercetare și inovare, dar și contribuția la dezvoltarea durabilă și la atingerea celui mai inalt standard de sănătate în România, în UE și în lume. În acest context, dezvoltarea unui centru multidisciplinar de cercetare în domeniul Sănătății reprezintă o prioritate pentru instituție, care va avea potențialul de a deveni o infrastructură pan-europeană, de interes, cu acces liber deschis pentru echipe de cercetare naționale și internaționale.

Centrul CAREVASC este înscris în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din 2017.

TOP