Directia GENERAL ADMINISTRATIVA

Structura

Directia General Administrativa
Directia General Administrativa este organizata si functioneaza la nivel de Directie in subordinea Rectorului Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" din Bucuresti

Prin directiile si serviciile subordonate, asigura:

 • Promovarea unui sistem de management modern, strategic, tactic si operational - functional si eficace, in acord cu principiile managementului calitatii totale;
 • Functionalitatea bazei tehnico materiale a UMF Carol Davila si propune masuri de modernizare si dezvoltare a acesteia in vederea fundamentarii strategiei de dezvoltare a patrimoniului UMF;
 • Diversificarea si imbunatatirea pachetului de servicii oferite studentilor;
 • Dezvoltarea si protejarea patrimoniului intelectual si cultural al universitatii.

Director General Administrativ: Ing. Eugenia Mihai

Contact: eugenia.mihai@umfcd.ro

Directia Tehnica
Directorul Directiei Tehnice, prin serviciile subordonate, asigura functionalitatea bazei tehnico materiale a UMF Carol Davila.

Principalele activitati sunt:

 • Dezvoltarea infrastructurii universitare;
 • Realizarea de constructii noi;
 • Reabilitarea, consolidarea, extinderea,refunctionalizarea cladirilor existente;
 • Reparatii capitale si reparatii curente la cladiri existente;
 • Lucrari de intretinere, service-uri si dotari pentru spatiile de invatamant si caminele studentesti.

Director Tehnic: Ing. Julieta Afrodita Stroe

Contact: julieta.stroe@umfcd.ro

Directia Achizitii Publice
Directorul Directiei Achizitii Publice, prin activitatea structurilor organizatorice din subordine, asigura organizarea si desfasurarea activitatilor de achizitii publice, in vederea asigurarii functionarii in conditii optime a tuturor proceselor din cadrul UMF

Principalele activitati sunt:

 • Organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice de produse, servicii sau lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmirea si pastrarea dosarelor prin arhivarea documentelor;
 • Incadrarea in sumele alocate prin bugetul anual;
 • Stabilirea unui grafic de realizare a programului anual de achizitii cu termene, sarcini si responsabilitati pe fiecare persoana in parte;
 • Incadrarea in graficul programului de achizitii aprobat de conducerea universitatii

Director Achizitii Publice: Ing. Eugenia Mihai

Contact: eugenia.mihai@umfcd.ro

Directia Economico Administrativa
Directorul Directiei Economico Administrative prin activitatea structurilor organizatorice din subordine, asigura organizarea si desfasurarea activitatiloradministrative in vederea asigurarii functionarii in conditii optime a tuturor proceselor din cadrul UMF

Principalele activitati sunt:

 • Organizarea inventarierii anuale a bunurilor patrimoniale prin initierea dispozitiei de organizare, desfasurare si valorificare a inventarierii patrimoniului, plus desfasurarea operatiunilor de inventarier;
 • Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Gestionarea eficienta a patrimoniulu;
 • Asigura managementul situatiilor de urgenta privind apararea impotriva incendiilor si protectia civil

Director Economic Administrativ: Ec. Adrian Vasilescu

Contact: adrian.vasilescu@umfcd.ro

Compartimentul pentru Asigurarea Securitatii si Sanatatii in Munca

Principalele activitati sunt:

 • Cercetarea accidentelor de munca, precum si tinerea evidentei acestora;
 • Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatatii in munca;
 • Controlul si verificarea locurilor de munca in vederea prevenirii accidentelor de munca ;
 • Efectuarea instruirii introductiv generale a noilor angajati in munca.

Sef serviciu: Ing. Luminita Serban

Contact: luminita.serban@umfcd.ro

TOP