Documentație pentru achiziția de Servicii pentru workshopuri de dezvoltare personală și evaluarea performanței cercetătorilor POCU/993/6/13/154722 prin procedura cumpărării directe prin publicare anunț în SEAP ADV1371227/23.06.2023