Documentație pentru achiziția de Servicii pentru workshopuri de dezvoltare personală și evaluarea performanței cercetătorilor POCU/993/6/13/154722 prin procedura cumpărării directe prin publicare anunț în SEAP ADV1365544/22.05.2023