PROCEDURĂ ANULATĂ – Documentație pentru achiziția de Servicii pentru workshopuri de dezvoltare personală și evaluarea performanței cercetătorilor prin procedura cumpărării directe prin publicare anunț în SEAP ADV1361596/04.05.2023


Autoritatea contractantă anulează achiziția directă “Servicii pentru workshopuri de dezvoltare personală și evaluarea performanței cercetătorilor” – 1 curs – Proiect POCU/993/6/13/154722 „Net4SCIENCE: Rețea de cercetare doctorală și postdoctorală aplicativă în domeniile de specializare Inteligență Sănătate și Bioeconomie”, inițiată în SEAP în data de 04.05.2023 prin anunțul publicitar: ADV 1361596, în conformitate cu art 212, alin. (1), lit. c și art 212, alin. (2) din Legea 98/2016, deoarece s-a constatat că dintr-o eroare în documentația de atribuire a fost menționată achiziția directă în loc de achiziție conform art. 7, alin. 1, lit. d din Legea 98/2016, respectiv servicii prevăzute în anexa 2 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016.