Admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2021 – 2022

LISTA CANDIDAȚI ADMIȘI LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, IULIE 2021

Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși au obligația de a prezenta la secretariatul Școlii Doctorale documentele în original în vederea înmatriculării, în intervalul 19-23 iulie a.c.

Conform Metodologiei de admitere, diploma de licență, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma și diploma de master (unde este cazul), însoțită de foaia matricolă/suplimentul de diploma se vor depune în original la dosar.

Suplimentar, candidații admiși la forma de doctorat cu taxă, au obligația achitării a 50% din taxa anuală până la data de 01.09.2021.

COD CANDIDAT DOMENIUL FORMA REZULTAT FINAL
ADMIS/RESPINS
17114 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17660 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17089 MEDICINĂ BUGET FĂRĂ BURSĂ ADMIS
17544 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17447 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17626 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17436 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17282 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17312 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17445 MEDICINĂ BUGET FĂRĂ BURSĂ ADMIS
17592 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17628 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17659 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17317 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17256 MEDICINĂ BUGET FĂRĂ BURSĂ ADMIS
17308 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17132 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17564 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17114 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17660 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17089 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17544 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17447 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17626 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17436 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17282 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17312 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17445 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17592 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17628 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17659 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17317 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17256 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17308 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17132 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17564 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17185 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17649 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17093 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17610 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17359 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17409 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17110 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17361 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17310 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17112 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17636 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17474 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17161 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17207 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17251 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17424 FARMACIE BUGET CU BURSĂ ADMIS
17477 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17255 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17607 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17149 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17277 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17154 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17690 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17590 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17589 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17682 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17557 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17558 FARMACIE BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17372 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17639 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17368 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17466 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17471 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17448 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17475 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17453 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17248 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17101 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17095 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17476 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17459 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17663 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17473 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17186 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17210 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17159 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17366 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17647 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17147 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17616 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17561 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17118 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17691 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17316 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17369 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17166 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17629 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17659 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17605 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17309 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17594 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17685 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17689 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17593 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17655 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17640 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17637 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17358 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17650 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17556 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17094 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17375 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17438 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17686 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17405 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17098 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17116 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17608 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17160 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17428 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17699 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17560 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17148 FARMACIE TAXĂ ADMIS
17665 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17658 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17654 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17254 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17315 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17120 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17367 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17152 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17549 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17135 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17679 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17644 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17615 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17642 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17633 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17635 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17674 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17126 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17559 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17150 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17305 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17693 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
15553 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17681 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17449 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17464 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17664 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17609 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17677 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17429 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17548 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17631 FARMACIE BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17131 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17457 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17411 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17250 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17613 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17667 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17122 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17632 FARMACIE BUGET CU BURSĂ ADMIS
17249 FARMACIE BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17364 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17371 FARMACIE BUGET CU BURSĂ ADMIS
17311 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17551 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17437 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17113 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17115 FARMACIE BUGET CU BURSĂ ADMIS
17275 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17614 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17565 FARMACIE BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17542 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17591 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17252 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17278 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17378 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17444 FARMACIE BUGET CU BURSĂ ADMIS
17127 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17462 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17648 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17704 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17374 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17117 FARMACIE BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17423 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17153 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17673 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17406 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17671 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17130 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17189 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17119 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17102 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17634 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17641 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17550 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17612 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17091 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17187 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17672 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17408 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17124 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17121 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17156 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17306 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17676 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17666 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17380 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17303 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17456 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17129 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17407 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17376 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17426 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17146 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17439 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17209 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17700 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17455 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17379 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17670 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17541 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17467 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17692 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17555 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17304 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17688 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17468 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17478 FARMACIE TAXĂ ADMIS
17412 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17694 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17696 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17547 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17695 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17158 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17698 FARMACIE TAXĂ ADMIS
17360 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17611 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17165 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17452 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17552 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17657 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17276 FARMACIE TAXĂ ADMIS
17680 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17157 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17155 FARMACIE TAXĂ ADMIS
17702 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17204 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17383 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17370 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17253 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17554 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17324 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17627 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17109 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17096 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17162 FARMACIE BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17100 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17683 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17123 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17090 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17546 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17652 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17678 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17097 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17562 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17630 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17446 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17145 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17427 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17656 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17643 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17382 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17543 MEDICINĂ DENTARĂ TAXĂ ADMIS
17697 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17302 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17443 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17092 FARMACIE TAXĂ ADMIS
17646 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17454 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17125 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17470 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17281 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17363 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17301 FARMACIE BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17606 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17469 FARMACIE BUGET CU BURSĂ ADMIS
17384 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17440 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17410 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17313 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17545 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17563 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17279 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17651 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17307 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17314 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17566 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17675 MEDICINĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17111 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17163 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17687 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17463 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17661 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17638 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17451 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17684 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17362 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17458 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17472 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET CU BURSĂ ADMIS
17540 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17461 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17099 MEDICINĂ DENTARĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17669 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17373 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17425 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17625 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17208 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17365 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17205 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17377 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17188 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
16941 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17595 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17539 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17206 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17653 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17350 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17247 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS
17164 MEDICINĂ BUGET FARĂ BURSĂ ADMIS
17128 MEDICINĂ TAXĂ ADMIS

Ca urmarea a adresei Ministerului Educației Nr. 11290 din data de 05.05.2021 privind cifrei de școlarizare aferentă admiterii în anul universitar 2021-2022, la studiile universitare de doctorat, vă comunicăm repartizarea numărului de locuri bugetate de stat după cum urmează:

Număr de locuri/granturi de studii BUGET
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Total din care: 108
Pentru învățământul cu frecvență cu bursă 53
fără bursă 52
Rromi fără bursă 3

Domeniul de studii universitare de doctorat

 

 

 

TOP