UNIVERSITATEA DE MEDICIN─é ┼×I FARMACIE ÔÇ×CAROL DAVILAÔÇŁ BUCURE╚śTI

REGULAMENT DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ

APROBAT CA                                                                                                                         APROBAT SENAT

  13.04.2022                                                                                                                                23.05.2022

Senatul Universitar UMFCD, ├«ntrunit ├«n ╚Öedin╚Ťa din 23.05.2022, decide ca sus╚Ťinerea lucr─ârilor de licen╚Ť─â ├«n anul universitar 2021-2022 s─â se fac─â cu prezen╚Ťa fizic─â a absolven╚Ťilor ╚Öi a cadrelor didactice, ├«n conformitate cu prevederile Hot─âr├órii CNSU Nr. 16/08.03.2022 de renun╚Ťare la restric╚Ťiile epidemiologice impuse de infec╚Ťia cu SARS-CoV-2.

DIRECȚIA GENERALĂ SECRETARIAT

Instruc╚Ťiuni privind elaborarea lucr─ârii de licen╚Ť─â an universitar 2020-2021

aprobate ├«n ╚Öedin╚Ťa Senatului Universitar din data de 07.06.2021

1, ├Än temeiul Decretului Nr. 195/2020 privind instituirea st─ârii de urgen┼ú─â pe teritoriul Rom├óniei pentru prevenirea r─âsp├óndirii infec╚Ťiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, pentru absolven╚Ťii anului universitar 2020-2021, se fac urm─âtoarele preciz─âri privind lucrarea de licen╚Ť─â:

(1)┬á Se acord─â posibilitatea de a schimba tema lucr─ârii de licen╚Ť─â p├ón─â la data de 1 Iulie 2021.

(2) Tema poate fi schimbat─â o singur─â dat─â. Acolo unde nu este posibil─â colectarea datelor clinice, experimentale sau de laborator, partea special─â a lucr─ârii de licen╚Ť─â poate fi realizat─â sub forma unor studii retrospective observa╚Ťionale /metaanalize ale studiilor de specialitate publicate/studii de registru/serii de cazuri (minim 5)/analize posthoc ale unor baze de date/analize sistematizate ale datelor din literatura medical─â, efectuate cu acordul ╚Öi sub ├«ndrumarea coordonatorului ╚Ötiintific.

(3) ├Än cazul ├«n care restric╚Ťiile se men╚Ťin, lucrarea de licen╚Ť─â se va sus╚Ťine ├«n variant─â online, cu respectarea Ordinului MEN Nr. 4020 din 07.04.2020.

Capitolul I Dispoziţii generale

Art. 1
Studiile universitare la facult─â┼úile Universit─â┼úii de Medicin─â ┼či Farmacie ÔÇ×Carol DavilaÔÇŁ Bucure╚Öti se finalizeaz─â prin examenul de licen┼ú─â, care are ca scop validarea cuno┼čtin┼úelor profesionale ale absolven┼úilor.

Art. 2
Desf─â┼čurarea examenului de licen┼ú─â ├«n Universitatea de Medicin─â ┼či Farmacie ÔÇ×Carol DavilaÔÇŁ Bucure╚Öti este reglementat─â prin prezentul ÔÇ×Regulament de sus┼úinere a examenului de licen┼ú─âÔÇŁ.

Art. 3
(1) Regulamentul examenului de licen┼ú─â are dou─â componente, respectiv Regulamentul propriu-zis ┬á┼či anexele acestuia.
(2) Regulamentul propriu-zis ┼či anexele acestuia sunt valabile pentru toate facult─â┼úile din UMF ÔÇ×Carol DavilaÔÇŁ Bucure┼čti.

Art. 4
(1) Examenul de licen┼ú─â se organizeaz─â ├«n dou─â sesiuni, ├«n luna septembrie ┼či ├«n luna februarie ale fiec─ârui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universit─â┼úii ┼či publicat, prin afi┼čare, cu cel pu┼úin 4 luni ├«nainte de data examenului de licen┼ú─â.
(2) Decanii Facult─â┼úilor coordoneaz─â organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului de licen┼ú─â.

Art. 5
(1) Comisiile de examen de licen╚Ť─â se stabilesc pe programe de studii/specializ─âri, prin decizie a Rectorului Universit─â┼úii, la propunerea Consiliilor Facult─â┼úilor ┼či cu aprobarea Senatului Universit─â┼úii.
(2) Comisiile de examen de licen┼ú─â sunt urm─âtoarele: comisia central─â de licen╚Ť─â a facult─â┼úii, comisia de speciali┼čti a probei scrise, comisiile de supraveghere a probei scrise, comisiile probei practice, comisiile pentru sus┼úinerea lucr─ârilor de licen┼ú─â.
(3) Comisiile sunt alc─âtuite dintr-un pre╚Öedinte, membri ╚Öi un secretar. Pre┼čedintele Comisiei centrale de licen┼ú─â este Decanul Facult─â┼úii sau, ├«n absen┼úa sa, unul dintre Prodecani, delegat de acesta. Secretarii comisiilor de licen╚Ť─â au numai atribu┼úii de administrare a documentelor.
(4) ┬áMembrii comisiilor de licen╚Ť─â trebuie s─â aib─â titlul ┼čtiin┼úific de doctor ┼či gradul didactic de ┼čef de lucr─âri universitar, conferen┼úiar universitar sau profesor universitar cu exceptia comisiilor de supraveghere ale c─âror membri pot fi ╚Öi alte cadre didactice.

Art. 6
(1) Participarea studen┼úilor la examenul de licen┼ú─â este condi┼úionat─â de promovarea tuturor examenelor obligatorii ┼či acumularea tuturor creditelor din to┼úi anii ciclului de licen┼ú─â urmat.
(2) Candida┼úii la examenul de licen╚Ť─â prezint─â la ├«nscriere un certificat de competen┼ú─â lingvistic─â ├«ntr-o limb─â de larg─â circula┼úie interna┼úional─â care poate fi eliberat de UMFÔÇ×Carol DavilaÔÇŁ Bucure╚Öti sau de alt─â institu┼úie specializat─â, na┼úional─â sau interna┼úional─â, recunoscut─â de Universitate.
(3) ├Änscrierea la examenul de licen┼ú─â se realizeaz─â la Decanatul Facult─â┼úii, ├«n perioada anun┼úat─â ┼či publicat─â prin afi┼čare cu cel pu┼úin 1 lun─â ├«nainte de data examenului.
(4) Taxa de participare la examenul de licenţă se achită conform reglementărilor Universităţii.
(5) Absolven┼úii fiec─ârei promo┼úii se pot ├«nscrie la examenul de licen╚Ť─â organizat ├«n cele dou─â sesiuni ale anului universitar. Absolven┼úii promo┼úiilor anterioare se pot ├«nscrie la examenele de licen╚Ť─â ├«n sesiunile programate pentru promo┼úia curent─â.

Art. 7
(1) Examenul de licenţă cuprinde următoarele probe:

  • a) proba scris─â ÔÇô evaluarea cuno┼čtin┼úelor teoretice;
  • b) proba practic─â ÔÇô verific─â abilit─â╚Ťile ╚Öi competen╚Ťele practice specifice domeniului de absolvire, pentru facult─â╚Ťile de Medicin─â Dentar─â ╚Öi Farmacie;
  • c) prezentarea ┼či sus┼úinerea public─â a lucr─ârii de licen┼ú─â ÔÇô const─â ├«n evaluarea lucr─ârilor de licen╚Ť─â prezentate de c─âtre candida╚Ťi ├«n conformitate cu prevederile cuprinse ├«n anexele acestui regulament.

(2) Nota examenului de licen╚Ť─â reprezint─â media aritmetic─â dintre media notelor ob┼úinute la proba scris─â ┼či la proba practic─â (acolo unde este cazul) ┼či nota ob┼úinut─â la prezentarea ┼či sus┼úinerea lucr─ârii de licen┼ú─â.
(3) Media unei probe, ca medie aritmetic─â a notelor comisiei de examen, precum ┼či media examenului de finalizare a studiilor, se calculeaz─â cu dou─â zecimale, f─âr─â rotunjire.
(4) Pentru promovarea unei probe ┬áabsolventul trebuie s─â ob┼úin─â cel pu┼úin nota 5.00 (cinci) iar pentru promovarea examenului de licen┼ú─â absolventul trebuie s─â ob┼úin─â cel pu┼úin media 6.00 (┼čase).

Art. 8
(1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licen┼ú─â permite accesul la celelalte probe din sesiunea respectiv─â, urm├ónd ca proba nepromovat─â s─â poat─â fi sus┼úinut─â ├«ntr-o sesiune ulterioar─â, cu recunoa┼čterea notelor ob┼úinute ├«n sesiunea anterioar─â.
(2) Ob┼úinerea unei medii mai mici de 6.00 (┼čase) la examenul de licen┼ú─â implic─â necesitatea repet─ârii integrale a examenului de licen┼ú─â, ├«ntr-o sesiune ulterioar─â.
(3) Repetarea unei probe sau a examenului de licen┼ú─â este condi┼úionat─â de ├«nscriere ┼či de achitarea taxelor stabilite prin reglement─ârile Universit─â┼úii.
(4) Repetarea unei probe nepromovate sau a ├«ntregului examen de licen╚Ť─â se poate face de cel mult trei ori ├«n decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor.
(5) Absolven┼úii care nu promoveaz─â examenul de licen╚Ť─â primesc, la cerere, un certificat de studii universitare.
(6) Regulile de disciplin─â generale pentru participarea la examene, prev─âzute ├«n Regulamentul de organizare ┼či desf─â┼čurare a activit─â┼úii didactice ├«n ciclul de studii universitare de licen┼ú─â/profesional─â a studen┼úilor, sunt valabile ┼či pentru examenul de licen┼ú─â ┼či se completeaz─â cu prevederile prezentului Regulament.
(7) Pentru ├«nc─âlcarea regulilor de disciplin─â ├«n timpul examenului de licen┼ú─â se aplic─â prevederile Regulamentul de organizare ┼či desf─â┼čurare a activit─â┼úii didactice ├«n ciclul de studii universitare de licen┼ú─â.

Capitolul II Proba scris─â

Art. 9

(1) Proba scrisă constă într-un examen de tip grilă.
(2) Subiectele probei scrise pentru facult─â┼úile de Medicin─â ┼či Medicin─â Dentar─â sunt din tematica ┼či bibliografia de reziden╚Ťiat.Tematica ┼či bibliografia pentru facult─â┼úile de Farmacie ┼či FMAM sunt stabilite de c─âtre Consiliile profesorale ale facult─â┼úiloer respective.
(3) Tematica ┼či bibliografia probei scrise se public─â pe site-ul Univesit─â╚Ťii cu cel pu┼úin 6 luni ├«nainte de sus┼úinerea examenului de licen┼ú─â.

Art. 10
(1) Subiectele probei scrise sunt elaborate de c─âtre Comisia de speciali┼čti pentru aceast─â prob─â, comisie aprobat─â de Consiliul Facult─â┼úii.
(2) Comisia probei scrise este format─â din cadre didactice, speciali┼čti ├«n domeniile tematicii de examen.

Art. 11
(1) Studenţii de la liniile cu predare în limbi străine pot susţine proba scrisă în limba în care au studiat sau în limba română.
(2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, cu ocazia înscrierii la examenul de licenţă, la Decanatul Facultăţii.

Art. 12
(1) Repartizarea pe s─âli a studen┼úilor se afi┼čeaz─â la Decanatul Facult─â┼úii cu 3 zile ├«nainte de data probei scrise.
(2) Studenţii trebuie să fie prezenţi la sala în care au fost repartizaţi cu 30 de minute înainte de ora anunţată pentru începerea examenului.
(3) Studen┼úii trebuie s─â aib─â asupra lor actul de identitate valabil, carnetul de student ┼či pix albastru sau negru.
(4) Nu este permis─â intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare, ├«nregistrare, transmisie, precum ┼či cu oricare alte surse de informa┼úie scris─â sau pe suport electronic. Nerespectarea acestor cerin╚Ťe atrage dup─â sine excluderea din examen.
(5) Studen┼úii pot solicita o nou─â gril─â alb─â, ├«n caz de completare gre┼čit─â a grilei. ├Än acest caz este necesar─â recompletarea tuturor datelor ┼či a r─âspunsurilor corecte, p├ón─â la expirarea timpului de examen.

Art. 13
(1) Desf─â┼čurarea probei scrise este supravegheat─â de Comisiile de supraveghere stabilite pe s─âli ┼či aprobate de decanii facult─â╚Ťilor.
(2) Fiecare Comisie de supraveghere este alc─âtuit─â din cel putin 5 cadre didactice: ╚Öef de sal─â ┼či supraveghetori.

Art. 14
(1) Subiectele pentru proba scrisă sunt aduse la sălile de examen de cadre didactice desemnate de către Decan, care vor rezolva orice problemă apărută în timpul probei scrise.
(2) Durata probei scrise din cadrul examenului de licen┼ú─â este de 3 ore de la ├«nm├ónarea ultimului caiet de examen. Timp de 30 minute dup─â ├«nceperea probei scrise nici un candidat nu poate p─âr─âsi sala. P─âr─âsirea ulterioara a s─âlii se face numai dup─â ce absolventul pred─â lucrarea ┼či semneaz─â ├«n borderoul de predare a acesteia.
(3) La expirarea timpului alocat probei, studen┼úii predau lucrarea ┼či semneaz─â pentru aceasta. R─âm├ón ├«n sala de examen ultimii 3 absolven┼úi pentru semnarea ┼či ├«nchiderea plicurilor.

Art. 15
├Än termen de 30 de minute de la ├«ncheierea probei scrise ├«n toate s─âlile, Comisia central─â de licen┼ú─â afi┼čeaz─â grilele corecte, pentru autoevaluarea studen┼úilor.

Art. 16
(1) ├Än termen de 60 de minute de la afi┼čarea grilelor corecte, studen┼úii pot depune contesta┼úii, ├«n scris, referitoare la grile, la sediul Comisiei centrale de licen┼ú─â.
(2) R─âspunsurile la contesta┼úii se emit ├«n termen de 60 de minute de la ├«ncheierea termenului de contestare, de c─âtre Comisia probei scrise ┼či se public─â prin afi┼čare la Decanatul Facult─â┼úii.

Art. 17
Corectarea caietelor de examen se realizează prin scanare, cu ajutorul programului informatic aprobat de către Consiliul de Administraţie al Universităţii pentru a fi utilizat la examenul de licenţă.

Art. 18
Rezultatele la proba scris─â se public─â prin afi┼čare la secretariatele facult─â┼úilor.

Art. 19
(1) Contestarea notei ob┼úinute se poate face ├«ntr-un interval de 24 de ore de la afi┼čarea rezultatelor.
(2) Orice contesta┼úie se adreseaz─â ├«n scris Comisiei centrale de licen┼ú─â ┼či se depune la Decanatul Facult─â┼úii.
(3) Răspunsurile la contestaţii se emit în termen de 24 de ore de la încheierea termenului de contestare.

Capitolul III Proba practic─â

Art. 20
(1) Proba practic─â a examenului de licen┼ú─â, la specializ─ârile unde aceasta este prevazut─â, const─â ├«n evaluarea aplic─ârii cuno┼čtin┼úelor ┼či a deprinderilor practice, cu specific pentru facult─â┼úile respective;
(2) Proba practică a examenului de licenţă pentru Facultatea de Medicină Dentară este de tip prezentare de caz pe baza documentatiei cazului (model de studiu, radiografii, fotografii);
(3) Proba practică a examenului de licenţă pentru Facultatea de Farmacie este de tip practic (realizarea unui preparat magistral si identificarea, controlul substantelor chimice conform monografiilor din Farmacopee);
(4) Proba practic─â a examenului de licen╚Ť─â pentru FMAM este de tip practic specific specialit─â╚Ťilor existente.

Art. 21
(1) Comisiile probei practice sunt alc─âtuite din speciali┼čti stabili┼úi prin Hot─âr├órea Consiliului Facult─â┼úii.
(2) Fiecare comisie este compus─â din pre┼čedinte ┼či minim 3 membri.

Art. 22
(1) Consiliul fiec─ârei facult─â┼úi stabile┼čte modalitatea proprie de repartizare a studen┼úilor ├«n forma┼úiuni ┼či, unde este cazul, la comisii de examinare practic─â.
(2) Comisia central─â de licen┼ú─â este responsabil─â de buna desf─â┼čurare a repartiz─ârii studen┼úilor.

Art. 23
Studen┼úii trebuie s─â fie prezen┼úi la sediul unde se desf─â┼čoar─â proba practic─â, la ora programat─â ┼či vor intra ├«n examen pe baza actului de identitate valabil.

Art. 24
(1) Proba practic─â se desf─â┼čoar─â ├«n limba rom├ón─â.
(2) Studen┼úii trebuie s─â aib─â asupra lor halat alb ┼či instrumente specifice.

Art. 25
(1) Modul de derulare al examenului practice este specific fiec─ârei facult─â┼úi ┼či fiec─ârei specializ─âri.
(2) Comisiile trebuie să exalueze unitar toţi candidaţii care le-au fost repartizaţi.

Art. 26
(1)  Evaluarea studenţilor constă în aprecierea prin notă a probei practice.
(2)  Pentru promovarea probei practice absolventul trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci).
(3)  Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.

Art. 27.
Rezultatele la proba practic─â se public─â prin afi┼čare la Decanatul Facult─â┼úii.

Capitolul IV Prezentarea ┼či sus┼úinerea public─â a lucr─ârii de licen┼ú─â

Art. 28
(1) Pot fi coordonatori ┼čtiin┼úifici ai lucr─ârilor de licen┼ú─â cadre didactice ale facult─â┼úii, ├«ncep├ónd de la gradul de asistent universitar p├ón─â la gradul de profesor universitar.
(2) Pot fi coordonatori ┼čtiin┼úifici cadre didactice sau cercet─âtori de la alte universit─â┼úi sau institu┼úii care au acorduri ├«n acest sens cu Universitatea.
(3) Cadrele didactice au obligaţia de a accepta să coordoneze lucrări de licenţă.
(4) Se recomand─â ca un coordonator ┼čtiin┼úific s─â coordoneze un num─âr de maxim 10 lucr─âri de licen┼ú─â pe an.

Art. 29
(1) Temele lucr─ârilor de licen┼ú─â se stabilesc de c─âtre fiecare catedr─â ┼či se afi┼čeaz─â la ├«nceputul fiec─ârui an universitar la sediul catedrei.
(2) Studenţii pot propune teme pentru lucrările de licenţă.
(3) Studen┼úii au obliga┼úia de a alege lucrarea de licen┼ú─â ┼či de a comunica titlul┬á ┼či planul acesteia, la Decanatul facult─â┼úii, p├ón─â cel t├órziu la termenul stabilit de consiliul fiec─ârei facult─â┼úi.
(4) Schimbarea de c─âtre student a temei ┼či / sau a coordonatorului ┼čtiin┼úific se face dup─â informarea ┼či cu avizul coordonatorului ┼čtiin┼úific ini┼úial, precum ┼či cu avizul Decanatului facult─â┼úii.
(5) Schimbarea titlului ┼či a coordonatorului ┼čtiin┼úific nu mai este posibil─â ├«ncep├ónd cu al doilea semestru al ultimului an de studii.

Art. 30
(1) Lucrarea de licen┼ú─â trebuie s─â respecte recomand─ârile de redactare ┼čtiin┼úific─â (structur─â, redactarea textului, bibliografie) prev─âzute ├«n anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
(2) Lucrarea poate fi elaborat─â ┼či sus┼úinut─â ├«n limba rom├ón─â sau ├«n limba englez─â (pentru modulul de englez─â).

Art. 31
(1) Finalizarea lucr─ârii de licen┼ú─â este condi┼úionat─â de ob┼úinerea avizului coordonatorului ┼čtiin┼úific.
(2) Predarea lucrării de licenţă la Decanatul Facultăţii (inclusiv în format electronic) se face cel tarziu până la data de 1 septembrie  a anului calendaristic în care se susţine examenul de licenţă.
(3) Lucrarea se poate sus┼úine numai dac─â este ├«nso┼úit─â de rezumatul ┼či referatul lucr─ârii semnate de c─âtre coordonatorul ┼čtiin┼úific ┼či contrasemnat─â de ┼čeful de disciplin─â.

Art. 32
(1)  Prezentarea lucrării de licenţă se face prin expunere orală publică, timp de maxim 10 minute, pe baza unui material creat de absolvent care trebuie să cuprindă cele mai importante aspecte ale lucrării.
(2) Este recomandat ca la sus┼úinerea lucr─ârii de licen┼ú─â s─â fie prezent ┼či coordonatorul ┼čtiin┼úific al lucr─ârii.

Art. 33
(1) Evaluarea lucr─ârilor de licen┼ú─â se face de c─âtre o Comisie format─â dintr-un pre┼čedinte, 3 membri ┼či un secretar; secretarul nu are drept de notare.
(2) Membrii Comisiei de evaluare, cu drept de notare pot fi numai cadre didactice de predare, titulare ale Universităţii.
(3) Evaluarea lucr─ârii de licen┼ú─â este realizat─â de c─âtre membrii Comisiei de evaluare, pe baza criteriilor din Fi┼ča de evaluare a lucr─ârii de licen┼ú─â, prev─âzute ├«n anexa nr. 2 a prezentului Regulament.
(4) Fiecare membru al comisiei, cu drept de notare, acordă o notă de la 1 la 10 (numere întregi).
(5) Nota finală la proba de susţinere a lucrării de licenţă reprezintă media aritmetică a notelor  individuale ale membrilor Comisiei de evaluare cu drept de notare.
(6) Rezultatele obţinute la susţinerea lucrării de licenţă nu pot fi contestate.
(7) Fiecare facultate poate impune criterii specifice legate de evaluarea lucr─ârii de finalizare a studiilor.

Art. 34
(1) Facultăţile cu un număr mare de studenţi vor constitui mai multe comisii de evaluare a lucrărilor de licenţă.
(2) Num─ârul comisiilor se stabile┼čte ├«n func┼úie de num─ârul lucr─ârilor de licen┼ú─â, ├«n scopul desf─â┼čur─ârii eficiente a probei.
(3) Componen┼úa ┼či num─ârul comisiilor se aprob─â de c─âtre Consiliului Facult─â┼úii, cu cel pu┼úin o lun─â ├«nainte de data examenului de licen┼ú─â.
(4) Fiecare comisie se organizează pe discipline înrudite, care să includă cel puţin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplină.
(5) Componen┼úa comisiilor ┼či repartizarea pe comisii ┼či s─âli a studen┼úilor se public─â prin afi┼čare la Decanatul Facult─â┼úii, cu cel pu┼úin 3 zile ├«nainte de data de sus┼úinere a probei.

Capitolul V Dispoziţii finale

Art. 35
(1) Facult─â┼úile pot elabora proceduri specifice privind atribu┼úiile comisiilor de examinare ┼či modul specific de derulare a probelor de examen.
(2) Fiecare facultate are libertatea de a elabora reglement─âri ┼či instrumente proprii care s─â contribuie la buna desf─â┼čurare a examenului de licen┼ú─â, cu condi┼úia de a nu ├«nc─âlca prevederile prezentului regulament.
(3) Anexele prezentului regulament sunt:
Anexa nr. 1 ÔÇô Ghid de redactare ┼či prezentare a lucr─ârii de licen┼ú─â
Anexa nr. 2 ÔÇô Fi┼č─â de evaluare a lucr─ârii de licen┼ú─â de c─âtre Comisia de evaluare

Art. 36
(1) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului Universit─â┼úii, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplom─â de studii atunci c├ónd se dovede┼čte c─â s-a ob┼úinut prin mijloace frauduloase.
(2) Regulamentul de sus┼úinere a examenului de licen┼ú─â se poate modifica la cererea Consiliilor Profesorale ale facult─â┼úilor, prin hot─âr├óre a Consiliului de Administra┼úie ┼či aprobare a Senatului.
(3) Regulamentul de sus┼úinere a examenului de licen┼ú─â intr─â ├«n vigoare la data aprob─ârii sale de c─âtre Senatul Universit─â┼úii de Medicin─â ┼či Farmacie ÔÇťCarol DavilaÔÇŁ Bucure┼čti.
(4) ├Än momentul intr─ârii ├«n vigoare a prezentului regulament se abrog─â orice reglementare anterioar─â, la nivel de facult─â┼úi sau de Universitate, ├«n ceea ce prive┼čte examenul de licen┼ú─â.

Anexe

TOP