Disciplina Biochimie

Prof. Univ. Greabu Maria titular
Prof. Univ. Totan Alexandra titular
Sef Lucrari Calenic Bogdan titular
Sef Lucrari Miricescu Daniela titular
Asist. Univ. Radulescu Radu-Vasile titular
Asist. Univ. Stanescu Iulia Ioana titular

Facultatea de Stomatologie din Bucureşti a luat fiinţă in 1948 prin efortul remarcabil al Prof.Dr. Dan Theodorescu, creatorul stomatologiei moderne româneşti.

Scopul a fost crearea unui învăţământ de stomatologie dinamic şi modern, orientat pe o pregătire medicală generală completă şi complexă a viitorului medic stomatolog, dublată de o foarte bună pregătire de specialitate. De aceea, disciplinele preclinice şi clinice, inclusiv Chimia şi Biochimia, au fost studiate de studenţii de la Stomatologie împreună cu studenţii de la Medicină Generală până la finele anului IV.

Până în anul 1961 existau Catedra de Chimie Generală (anul I), condusă de Prof. Mircea Mezincescu şi Catedra de Biochimie (anul II), condusă de Prof. Simion Oeriu.

În 1961, după renunţarea la învăţământul de Chimie Generală, se instituie invăţământul de Biochimie, predat în anii I şi II la Facultatea de Stomatologie de Conf. Eugenia Soru şi apoi de Conf.Dr. Gheorghe Tănăsescu.

Din anul 1972 funcţionează Catedra de Biochimie care înglobează subdisciplinele de Medicină Generală, Pediatrie şi Stomatologie.

Între anii 1972-1991 la conducerea Disciplinei de Biochimie a Facultăţii de Stomatologie s-au aflat Prof.Dr. Aurora Popescu (1972-1978) şi Conf.Dr. Georgeta Grigorescu (1978-1991).

Începând cu anul universitar 1991-1992, Disciplina de Biochimie-Stomatologie este integrată în Facultatea de Stomatologie, ca urmare a restructurării şi reînfiinţării învăţământul preclinic a Facultăţii de Stomatologie. În acelaşi an au fost înfiinţate, în cadrul Facultăţii de Stomatologie, 2 colegii postliceale, Colegiul de Tehnică Dentară şi Colegiul de Profilaxie Stomatologică ( devenit din 2003  Colegiul de Asistenţă Dentară).

Disciplina de Biochimie a fost condusă în perioada 1991-1997 de şef lucrări Marilena Farcaşiu.

Din 1997 şi până în prezent Disciplina de Biochimie A Facultăţii de Medicină Dentară este condusă de Prof.Dr. Maria Greabu.

În vederea alinierii la programele analitice ale şcolilor de Stomatologie din Europa şi nu numai, studenţii anului I Medicină Dentară studiază un semestru de Chimie şi unul de Biochimia  cavității orale. Programa analitică a învăţământului de Chimie şi Biochimie a fost restrucurată, în acord cu interesele majore ale învăţământului clinic şi cu programele analitice europene.

Pe linia preocupării Disciplinei de Biochimie de a asigura suport molecular disciplinelor clinice, Prof.Dr. Maria Greabu a iniţiat cursul postuniversitar de Biochimie pentru absolvenţii Facultăţii de Medicină Dentară, Aspecte moderne de biochimie dentară și cursul opțional Biochimia clinică în medicina dentară.

Activitatea didactică s-a concretizat în numeroase cărţi de specialitate apărute la edituri nationale si internationale.

Disciplina de Biochimie a abordat  în activitatea ştiinţifică şi de cercetare domenii de vârf şi actuale ale chimiei, biochimiei şi metodelor de analiză de laborator

Activitatea de cercetare a disciplinei s-a desfășurat pe cateva direcții științifice bine definite: stresul oxidativ și implicațiile sale în patologia orală; saliva ca fluid de diagnostic în afecțiuni orale și sistemice; identificarea și definirea amprentei moleculare a keratinocitelor stem orale; interactiunea nanoparticulelor organice cu țesuturile orale.

Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în:

 • numeroase lucrări ştiinţifice publicate şi comunicate în ţară sau străinătate
 • punerea la punct, utilizarea şi introducerea unor tehnici/metode cum ar fi chemiluminescenţa hemoproteinelor şi leucocitelor polimorfonucleare, hemoglobina glicozilată, evaluarea stresului oxidativ în patologia orală, folosirea salivei și a componentelor sale (ex. lichidul gingival crevicular) pentru diagnosticul și evaluarea bolii parodontale și a altor afecțiuni orale, fenotiparea keratinocitelor stem orale
 • cărţi de specialitate
 • granturi de cercetare nationale si internationale
 • organizarea Congresului ABSTD 15-17 Aprilie 2010, congres cu 70 participanți (25 din străinatate și 45 din România de la 4 universități naționale). Pagina web a manifestării poate fi accesată la adresa  www.abstd.org. Participanții străini în cadrul Congresului ABSTD au reprezentat țări precum Turcia, Letonia, Marea Britanie, Austria, Grecia, SUA, Japonia, Italia, Malaiezia, Arabia Saudita,Spania, Finlanda și Norvegia
 • colaborări cu universități internaționale de prestigiu cum ar fi:
  • Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia – Profesor Maurizio Battino (proiectul de colaborare bilaterală România-Italia-Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”Bucureşti-Universitatea din Ancona cu tema:”Stresul oxidativ în afecţiunile orale:studiu biochimic şi clinic”), Thomson Reuters Highly Cited Researcher of the official 2015 listand listed in the 2015 World’s Most Influential Scientific Minds
  • University of Seville, Seville, Spain – Profesor Pedro Bullon-Dean
  • Innsbruck University, Innsbruck, Austria – Profesor Anton Amann
  • Louisiana State University, Baton Rouge, USA – Profesor Cristina Sabliov
  • University of Bergen, Bergen, Norway – Profesor Daniela Costea
  • University of Sofia, Sofia, Bulgaria – Dr. Nikolay Iskhitiev

Activitatea de educare a studenților din anul I și II s-a axat de-a lungul anilor pe prezentarea noțiunilor de biochimie și chimie, privite din perspectiva generală și a viitorului medic dentist. Curricula, tematica și bibliografia destinate studenților sunt prezentate în detaliu în secțiunea:Informaţii utile pentru studenţi.

 • saliva,
 • stres oxidativ,
 • nanoparticule,
 • keratinocite stem orale,
 • afecțiuni premaligne orale,
 • cancer oral,
 • boala parodontală
NR CRT TITLUL INSTITUTIA FINANTATOARE PERIOADA SUMA
1 Index Predictiv pentru folosirea Keratinocitelor Stem Orale în Ingineria  Tisulară UEFISCDI 2015-2017 125000 EUR
2 Wnt/Notch/Hedghog molecular signaling pathways of oral keratinocyte stem cells in oral squamous cell carcinoma UMF CAROL DAVILA 2012-2015 5000 EUR
3 Interacţiunea nanoparticulelor polimerice cu celulele stem din pulpa dentară UMF CAROL DAVILA 2014-2016 5000 EUR
4 Infrastructura pentru inființarea unui laborator de cercetare în științe fundamentale Colegiul Medicilor Dentisti Bucuresti 2012-2013 5000 EUR
5 Polymeric nanoparticle synthesis targeted for oral epithelial stem cells Fulbright Commission 2015-2016 10000 EUR

 

 1. Virlan MJ , Miricescu D, Tanase C, Sabliov C, Caruntu C, Calenic B and Greabu M, Organic Nanomaterials and Their Applications in the Treatment of Oral Diseases, Molecules, 2016
 2. D  Miricescu , A Totan I Parlatescu, M  Mohora,  and M Greabu, New possible salivary and serum biomarkers in oral lichen planus , Biotech Histochem, 2015
 1. Calenic B, Caruntu C, Greabu M, Battino M, Oral Keratinocyte Stem/Progenitor Cells: Specific Markers, Molecular Signaling Pathways and Potential Uses, Periodontology 2000, 2015
 1. Miricescu D, Totan A, Calenic B, Mocanu B, Didilescu A, Mohora M, Spinu T, Greabu M, Salivary biomarkers: Relationship between oxidative stress and alveolar bone loss in  chronic periodontitis , Acta Odontol Scand, 2014
 1. Maria Greabu , Andreea Didilescu, Ligia Puiu, Daniela Miricescu, Alexandra Totan, Salivary   antioxidant  biomarkers in non-ferrous metals mine workers – a pilot study,  J Oral Pathol Med, 2012
 1. Totan, A., Greabu, M., Totan, C. and Spinu, T. „Salivary aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and alkaline phosphatase: possible markers in periodontal diseases?.” Clinical Chemical Laboratory Medicine, 2006
 1. Battino, M., Greabu, M., Totan, A., Mohora, M., Bullon, P., Bucur, A., Totan, C., Tovaru, S., Parlatescu, I., Didilescu, A. and Spinu, T, Oxidative stress markers in oral lichen planus, Biofactors, 2008
 1. Ghid de biochimie medicală, Maria Greabu, Alexandra Totan, Maria Mohora, Anica Dricu, Alina Elena Pârvu, Liliana Foia, Marilena Motoc, Editura Curtea Veche, București, 2014
 1. Oxidative Damage and Antioxidant Protection : The Science of Free Radical Biology and Disease, Chapter 10: Oxidative stress in oral cavity: interplay between reactive oxygen species and antioxidants in health, inflammation, and cancer, Maurizio Battino, Maria Greabu, Bogdan Calenic, Edited by Donald Armstrong and Robert D. Stratton, Wiley & Sons Publishing House, New Jersey and Canada, 2016
 1. Studies on gingivitis and periodontal disease/ Chapter: Salivary Biomarkers of Oxidative Stress Associated with Periodontal Diseases, Maria Greabu, Bogdan Calenic, Springer Publishing House, New York, pag. 329-343, 2014
TOP