Disciplina Fiziopatologie si Imunologie

Prof. Univ. Arama Stefan Sorin titular
Sef Lucrari Tiliscan Catalin titular
Sef Lucrari Croitoru George-Alexandru titular
Asist. Univ. Duport-Dodot Anamaria Irina determinat

Disciplina de Fiziopatologie şi Imunologie este parte integrantă a Departamentului II MD – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară. În cadrul disciplinei este asigurată însuşirea de către studenţii din anii preclinici (II şi III) a conţinuturilor de medicină generală privind mecanismele fiziopatologice de apariţie şi manifestare a bolilor – a abaterilor de la normal, precum şi reacţia organismului uman la acţiunea unor agenţi patogeni.

Înţelegerea stării de normalitate comparativ cu conceptul de boală, a fiziopatologiei metabolismelor intermediare, fiziopatologiei speciale şi desfăşurării răspunsurilor imune stă la baza înţelegerii medicinei interne şi pune temelia raţionamentului medical al viitorilor absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară.

În cadrul Disciplinei de Fiziopatologie şi Imunologie se studiază:

 • Fiziopatologie – anul II
 • Electrocardiograma şi explorările funcţionale – anul II
 • Imunologie – anul III
 • Elemente de Imunopatologie – anul III

Studenţii noştri sunt implicaţi în numeroase activităţi de cercetare în cadrul Cercului de Fiziopatologie, participând activ cu lucrări ştiinţifice la diverse Congrese naţionale şi internaţionale adresate lor şi tinerilor medici. Rezultatele cercetării se regăsesc în caietele de rezumate ale Congreselor și certificarea acestora reiese din numeroasele premii obținute de-a lungul anilor.

Materialele bibliografice:

 1. Aramă. Fiziopatologie. Ed. Cerma (Editură recunoscută CNCSIS), Bucureşti, 1999. Monografia are 332 pagini; ISBN 973-9266-35-5. Datorită epuizării tirajului, cartea a fost ulterior reeditata in anul 2002 şi 2005.
 2. Aramă. Explorări funcţionale – Ed. a II-a revizuită şi adăugită, Ed. CERMAPRINT (Editură recunoscută CNCSIS), Bucureşti 2007. Monografia are 337 pag; ISBN 978-973-7667-90-8. Al. Croitoru– coautor al capitolelor „Explorarea leucocitelor” şi „Metode moderne de explorare în medicina dentară”.
 3. Aramă. Electrocardiografie – noţiuni teoretice şi trasee comentate. Ed. CERMAPRINT (Editură recunoscută CNCSIS), Bucureşti 2007. Monografia are 260 pag; ISBN 978-973-1887-01-2. Al. Croitoru– coautor al capitolelor “Noţiuni de anatomie şi fiziologie cardiovasculară” şi “Electrocardiograma normală”.

Domnul prof. Ștefan Sorin Aramă este conducător de doctorate în domeniul Medicină din anul 2009. În fiecare an, domnul profesor este solicitat pentru a îndruma studenții-doctoranzi în vederea obținerii titlului științific de Doctor în Medicină. O parte dintre lucrările finalizate în cadrul Disciplinei de Fiziopatologie și Imunologie sunt:

 • Raluca Mihăilescu – ”Particularităţi ale sindromului inflamator şi ale echilibrului fluido-coagulant la pacienţii cu infecţie HIV sub terapie antiretrovirală”
 • Cătălin Tilișcan – ”Elemente de patogeneză a sindromului metabolic asociat tratamentului antiretroviral la pacienții cu infecție HIV”
 • Alexandru Croitoru– ”Corelații fiziopatologice între boala parodontală, bolile reumatismale autoimune și riscul cardiovascular”
 • Daniela Munteanu– ”Studiul unor factori de accelerare a progresiei bolii hepatice la pacienții cu hepatite cronice virale”
 • boli reumatismale,
 • infecții virale cronice,
 • parodontopatii,
 • sindroame inflamatorii,
 • insuficiență cardiacă
 • Corelarea metodelor de diagnostic privind evaluarea implicării virusurilor hepatitice în limfoproliferările cronice – prevalenţa infecţiei şi identificarea unor mecanisme moleculare implicate în oncogeneză”
 • ”Metabolic syndrome and fibrosis evaluation in chronic HCV infection by new biomarkers and their predictive role for prognosis and treatment response”
 • ”Evolution of Chronic Gastritis and Intestinal Metaplasia after eradication of CagA+ Helicobacter pylori Strains”
 • M. Vlădăreanu, V.M. Popov, S.S. AramăAl. Croitoru, “Fluorescence anisotropy could become a suitable thrombocyte investigation option”
 • Aramă, D.I. Munteanu, A. Streinu-Cercel, M. Lazăr, R. Mihăilescu, C. Tilișcan, D. Ion, M. Rădulescu, I.D. Olaru, C. Popescu, A. Hristea, S.S Aramă, ”Correlation between inflammatory markers and bone mineral density in treatment experienced HIV-seropositive patients”
 • Mihăilescu, V. Aramă, C. Tilișcan, A. Streinu-Cercel, D. Ion, S.S. Aramă, ”Inflammation biomarkers in HIV seropositive patients undergoing retroviral therapy”
 • CroitoruC. Tilișcan, C. Mihai, V. Aramă, D. Ion, S.S. Aramă, ”The role of diabetes mellitus in periodontal disease and rheumatoid arthritis pathogenesis – The Dentisit’s point of view”
 • Bojincă, S.S. Aramă, V. Bojincă, M. Milicescu, Al. Croitoru, V. Aramă, A. Câmpean, “Comparative Study of Matrix Metalloproteinases in Synovial Fluid from Rheumatoid Arthritis and Arthrosis Patients”
 • S. AramăC. Tilișcan, C. Negoiță, Al. Croitoru, V. Aramă, C. Mihai, F. Pop, A. Garg, ” Efficacy of 7-Day and 14-Day Triple Therapy Regimens for the Eradication of Helicobacter pylori: A Comparative Study in a Cohort of Romanian Patients”
TOP