Disciplina Embriologie

Prof. Univ. Didilescu Andreea-Cristiana titular
Asist. Univ. Andrei Mihai determinat
Asist. Univ. Coricovac Anca-Magdalena titular
Asist. Univ. Calin Claudiu titular

În cadrul Disciplinei de Embriologie se desfăşoară activităţi de predare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, cu accent pe informaţiile referitoare la extremitatea cefalică. Activităţi de predare se desfăşoară şi pentru rezidenţii în Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială, cu accent pe corelaţiile dintre anatomia dezvoltării oro-faciale şi factorii perturbatori care induc apariţia anomaliilor dento-maxilare. Activităţile de cercetare au ca scop principal dezvoltarea colaborărilor interdisciplinare, acestea realizându-se atăt la nivel de elaborare a lucrărilor de licenţă, dar şi la nivel de şcoală doctorală.

OBIECTIVELE CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE de embriologie (adresate studenţilor anului I MD):Dobândirea de cunoştinţe generale despre dezvoltarea prenatală a structurilor umane; cunoaşterea amănunţită a etapelor dezvoltării extremităţii cefalice şi relaţionarea acestora cu posibile malformaţii.

Denumirea cursului opţional (adresat studenţilor anului II MD): Consideraţii anatomo-clinice asupra complexului pulpă dentară-dentină. OBIECTIVELE CURSULUI:Dobândirea de cunoştinţe teroretice cu aplicaţie clinică referitoare la complexul pulpă dentară-dentină; posibilitatea de interrelaţionare a noţiunilor predate, în contextul tranziţiei de la disciplinele fundamentale la disciplinele clinice din medicina dentară

Bibliografia pentru admiterea la doctorat cuprinde materiale publicate în literatura de specialitate, din domeniul Medicină Dentară. Profilul conducătorului de doctorat pe www.researcherid.com:

URL: http://www.researcherid.com/rid/C-5732-2012

 • Formarea şi dezvoltarea aparatului dento-maxilar;
 • Microbiologie orală;
 • Endodonţie; Biostatistică;
 • Epidemiologie;
 • Design chestionare.
 1. Identification by genomic analysis of the pathogenic microflora in combined endo-periodontal lesions; Grant finantat de European Society of Endodontology, castigat prin competitie 2007, 2007-2008. http://www.e-s-e.eu/research/annual-research-grant-past-awards.html
 2. Protocoale clinice pentru optimizarea performanţei aplicaţiilor microscopiei dentare, grant CNMP nr. 41034/14.09.2007, 2007-2010.
 3. Parteneriat naţional în domeniul sănătăţii orale privind prevenţia consumului de tutun şi abandonul fumatului, premize ale integrării cercetării din România în spaţiul European de operare, grant CNMP nr. 42123/1.10.2008, 2008-2011.
 4. Impactul factorilor de mediu în dinamica formării şi comportamentului structurilor dinţilor temporari grant CNMP nr. 41-005/18.09.2007 (2007-2010).
 5. Colaborare bilaterală România-Italia-38/2006. Stresul oxidativ în afecţiunile orale:studiu biochimic şi clinic, 2006-2008.
 1. Răducanu AM, Didilescu AC, Feraru IV, Dumitrache MA, Hănţoiu TA, Ionescu E. Considerations on morphological abnormalities of permanent teeth in children with cleft lip and palate. Rom J Morphol Embryol. 2015;56(2):453-7. PubMed PMID: 26193213.
 2. Rusu D, Stratul SI, Sarbu C, Roman A, Anghel A, Didilescu A, Jentsch H. Evaluation of a hydrophobic gel adhering to the gingiva in comparison with a standard water-soluble 1% chlorhexidine gel after scaling and root planing in patients with moderate chronic periodontitis. A randomized clinical trial. Int J Dent Hyg. 2015 Jun 5. doi: 10.1111/idh.12155. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26053503.
 3. Didilescu AC, Rusu MC, Săndulescu M. A rare case of impacted maxillary first premolar. Surg Radiol Anat. 2015 Nov;37(9):1145-7. doi: 10.1007/s00276-015-1467-y. Epub 2015 Mar 27. PubMed PMID: 25813918.
 4. Bancescu G, Didilescu A, Bancescu A, Bari M. Antibiotic susceptibility of 33 Prevotella strains isolated from Romanian patients with abscesses in head and neck spaces. Anaerobe. 2015 Oct;35(Pt A):41-4. doi: 10.1016/j.anaerobe.2014.10.006. Epub 2014 Nov 7. PubMed PMID: 25463968.
 5. Stratul ŞI, Nica L, Roman A, Didilescu AC, Băcilă A, Rusu D, Oprea B, Şurlin P. Severely altered post-traumatic internal morphology of upper incisors associated with biologic width violation – the combined conservative approach. Rom J Morphol Embryol. 2014;55(4):1521-6. PubMed PMID: 25611292.
 6. Cristache CM, Muntianu LA, Burlibasa M, Didilescu AC. Five-year clinical trial using three attachment systems for implant overdentures. Clin Oral Implants Res. 2014 Feb;25(2):e171-8. doi: 10.1111/clr.12086. Epub 2012 Dec 21. PubMed PMID: 23278517.
 7. Miricescu D, Totan A, Calenic B, Mocanu B, Didilescu A, Mohora M, Spinu T,Greabu M. Salivary biomarkers: relationship between oxidative stress and alveolar bone loss in chronic periodontitis. Acta Odontol Scand. 2014 Jan;72(1):42-7. doi:10.3109/00016357.2013.795659. Epub 2013 Jul 22. PubMed PMID: 23869629.
 8. Rusu MC, Loreto C, Sava A, Mănoiu V, Didilescu AC. Human adult dental pulp CD117/c-kit-positive networks of stromal cells. Folia Morphol (Warsz). 2014 Feb;73(1):68-72. doi: 10.5603/FM.2014.0009. PubMed PMID: 24590525.
 9. Calenic B, Paun IA, van Staden RI, Didilescu A, Petre A, Dinescu M, Greabu M. Novel method for proliferation of oral keratinocyte stem cells. J Periodontal Res. 2014 Dec;49(6):711-8. doi: 10.1111/jre.12153. Epub 2013 Dec 11. PubMed PMID: 24329011.
 10. Georgescu CE, Rusu MC, Sandulescu M, Enache AM, Didilescu AC. Quantitative and qualitative bone analysis in the maxillary lateral region. Surg Radiol Anat. 2012 Aug;34(6):551-8. Epub 2012 Mar 22. PubMed PMID: 22437467.
TOP