Disciplina Odontoterapie restauratoare

Profesor universitar Varlan Constantin Marian titular
Profesor universitar Bodnar Dana Cristina titular
Sef lucrari Varlan Virginia titular
Sef lucrari Marcov Narcis titular
Sef lucrari Marcov Elena Cristina titular
Sef lucrari Gheorghiu Irina Maria titular
Asistent universitar Stamate Andrei Nicolae titular
Asistent universitar Baluta Daniel determinat
Asistent universitar Perieanu Madalina Violeta titular
Asistent universitar Margarit Ruxandra titular
Asistent universitar Antonescu Dana Nicoleta titular
Asistent universitar Cojanu Mihaela Florina Loredana titular
Asistent universitar Bica Clara  Ilinca titular
Asistent universitar Straja Alexandru Dan determinat
Asistent universitar Lazar Ana Ilinca determinat

TOP