Disciplina Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva - Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Univ. Dr. Agrippa Ionescu

Conf. Univ. Jecan Cristian-Radu titular
Sef Lucrari Raducu Laura titular
Asist. Univ. Marina Cristina Nicoleta determinat

Clinica este parte a spitalului ce poartă numele creatorului Şcolii Româneşti de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, Prof. Dr. Agrippa Ionescu. În anul 1958 acesta înfiinţează la Bucureşti Spitalul Clinic de Traumatologie şi Chirurgie Plastică şi Recuperatorie în strada Arh. Ion Mincu nr.7, pe care îl organizează şi îl conduce 40 de ani.

Din anul 2011, odată cu acordarea statutului de clinic secţiilor oftalmologie, chirurgie generală, recuperare, medicină fizică şi balneologie, de chirurgie cardiovasculară, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă,  Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof dr Agrippa Ionescu”,  colaborează prin contract cu Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar. Astfel se asigură de către spital furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a cursanţilor, la nivel de elevi, studenţi, medici rezidenţi, doctoranzi, masteranzi şi a altor categorii de specialişti, inclusiv formare profesională postuniversitară.

Activitatea Clinicii este organizată pentru asigurarea de servicii medicale de specialitate, de inalta calitate, pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni acute şi cronice, în regim de spitalizare continuă sau de zi. Pacienții beneficiază de intervenții chirurgicale dintr-o plajă largă de subdomenii ale Chirurgiei Plastice:

 • Traumatologie, chirurgia mâinii;
 • Chirurgia reconstructiva a sanului
 • Chirurgia sechelelor traumatice, combustionale, cicatriceale;
 • Chirurgia ablativă a formatiunilor tumorale de părţi moi si reconstructia postexcizionala;
 • Chirurgia infecţiilor extensive, a escarelor, ulceraţiilor cornice, limfedemului;
 • Microchirurgie: chirurgia nervilor periferici, reconstrucţia de sân cu transfer microchirurgical, tratamentul fracturilor deschise complicate, radionecrozele;
 • Tratamentul paraliziei faciale si al malforatiilor

Intervențiile chirurgicale se desfășoară în două săli de operație (una aseptică și una septică) complet dotate cu  aparatură chirurgicală de ultimă generație, instrumentar Aesculap (inclusiv  microchirurgical), microscop operator portabil Zeiss, lupe chirurgicale Heine și Zeiss, bisturiu electric – electrocoagulare uni şi bipolar; trusa Synthes pentru osteosinteză; electrodermatoame şi dermatoame manuale; mesh graft expander; stimulator nervi periferici; ecodoppler portabil. Dispunem deasemenea de sistem video de înaltă rezoluție  la nivelul blocului operator, ce permite urmărirea în direct a interventiilor chirurgicale. Clinica dispune de asemenea de o sală de conferințe cu 100 de locuri, dotată cu sistem multimedia incluzând videoproiector atașat unui computer, sistem audio cu microfon și difuzoare Sala de conferințe găzduiește în prezent cursurile modului de chirurgie plastică și oftalmologie conform repartiției UMFCD alocate Spitalului Clinic de Urgență “prof dr Agrippa Ionescu”. Aici se pot desfășura cursuri univesitare și postuniversitare pentru studenți si respectiv medici rezidenți și specialiști. Există 6 saloane dedicate pentru pacienți și o sală de pansamente pentru  afectiuni din sfera chirurgiei plastice unde studenții pot desfășura lucrări practice.

În cadrul clinicii își desfăsoară pregătirea medicii rezidenți în specialitatea chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva (stagiu de 5 ani) precum și medicii rezidenți în alte specialități chirurgicale (stagiu  complementar specialității de bază a rezidentiatului, cu durată între 1-3 luni).

Activitatea de educare este continuă în ceea ce privește rezidenții, realizându-se zilnic prin implicarea lor directă în toate aspectele activității clinicii. Pregătirea rezidenților se face în acord cu normele curiculare din România, dar este influențața de programele de pregătire  ale Societatii Americane de Chirurgie Plastica(ASPS) si ale Societății Europene (EBOPRAS). Bibliografia de pregătire in Chirurgie Plastică în România este într-o continuă schimbare, iar noi suntem adepții tratatelor internaționale unanim acceptate.

Activitatea de cercetare se realizează deasemenea prin implicarea rezidenților. Acest aspect se regăsește în lucrările publicate în reviste de specialitate, precum și în prezentările științifice susținute la congresele naționale și internaționale la care participăm. Lucrarile rezidenților au fost premiate și remarcate, iar in anul universitar precedent unul din rezidenții Clinicii a fost desemnat „Rezidentul Anului” de către Asociația Chirurgilor Plasticieni din România. Pentru dezvoltarea activităţii de cercetare stiinţifică la nivelul Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. dr. Agrippa Ionescu“ (SCUPDAI) în conformitate cu prevederile cadrului legislativ din domeniul sanitar au fost obţinute avizele Academiei de Ştiinţe Medicale din România precum şi al Ministerului Sănătăţii, privind înființarea unei structuri de cercetare cu personalitate juridică, de tip nucleu de cercetare.

În vederea îmbunătaţirii continue a calităţii şi performanţei actului medical, precum şi a serviciilor medicale oferite pacienţilor, echipa de management a SCUPDAI acordă prioritate implementării în practica medicală a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Stagiul de Chirurgie Plastică pentru studenții din anul VI ai Facultății de Medicină din U.M.F. “Carol Davila”, disciplină obligatorie,  se desfășoară pe parcursul unui modul de 2 săptămâni. Tematica abordată la cursuri și lucrări practice cuprinde:

o              Definitia și istoricul specialitatii. Pierderile de substanță / plăgile. Vindecarea tisulară

o              Grefele și lambourile – metode de bază ale chirurgiei plastice

o              Leziunile și afecțiunile tegumentului și țesutului celular subcutanat

o              Reconstrucția capului și gâtului

o              Chirurgia plastică a sânului, trunchiului și organelor genitale

o              Membrul superior

o              Extremitatea inferioară

o              Leziunile termice, chimice și de iradiere

Cursurile sunt redactate în format Power Point, susținute imagistic, cu prezentarea unor cazuri interesante, în legatură cu patologia discutată și încurajarea discuțiilor pe marginea acestora. În cadrul lucrărilor practice sunt prezentate animații sugestive pentru capitolul de referință și demonstrații din zonele de interes ale specialității(microchirurgie,suturi,tipuri de pansamente etc), cu proiectarea de  intervenții chirurgicale live-like. Susținem interactivitatea și feed-back-ul.

In cadrul Clinicii se derulează anual cursuri de perfecționare atât sub forma celor postuniversitare, cât și de tip vizită de documentare. In anul universitar 2015-2016 s-au desfasurat cursurile:

“Metode minim invazive chirurgicale in transplantul de par”, 7-8.03.2016  și “Opțiuni terapeutice în tratamentul actual al leziunilor maligne ale tegumentului”, 13 – 15.04.2016

Tematica acestui anului universitar 2016-2017 cuprinde:

 1. CHIRURGIA RECONSTRUCTIVĂ A SÂNULUI DUPĂ AFECȚIUNI ONCOLOGICE. ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE. 14.11.2016 – 18.11.2016. Responsabil curs: ȘEF LUCRĂRI DR. JECAN CRISTIAN RADU
 2. PICIORUL DIABETIC, TRATAMENT MULTIDISCIPLINAR INTEGRAT. 15.03.2017 – 17.03.2017. Responsabil curs: AS. UNIV. DR. LAURA RADUCU
 3. NEUROPATII COMPRESIVE. 05.04.2017 – 07.04.2017. Responsabil Curs: Responsabil curs: SEF LUCRARI DR. SILVIU CONSTANTIN BADOIU
 4. CHIRURGIA TENDOANELOR FLEXOARE ȘI EXTENSOARE. NOȚIUNI TEORETICE ȘI PRACTICE. 24.05.2017 – 26.05.2017. Responsabil curs: ȘEF LUCRĂRI DR. JECAN CRISTIAN RADU
 • Reconstrucție de sân,
 • reconstrucție facială postexcizie tumorală,
 • regenerare nervoasă,
 • tranferuri de țesut microchirurgical
 1. „Susţinerea cercetării postdoctorale în domeniul chirurgiei reconstructive de transplant“, proiect POSDRU/89/1.5/S/641153. Perioada de desfasurare: 2010-2013. O. Ștefănescu cu tema „Studiu experimental asupra regenerării nervoase în allogrefa de nerv peronier la şobolan“ și S. Badoiu cu tema „Denaturated allografts versus autografts in bridging sciatic nerve gaps in rats“.
 2. „Burns Assessment by Multispectral imaging“, S. Bădoiu – Grant de cercetare. Perioada de desfasurare: 2014-2017;
 3. „Excellence in Interdisciplinary, Doctoral and Postdoctoral, Scientific Research in Economy, Medicine and Sociology”, proiect EXCELIS, POSDRU, Contract 159/1.5/S/138907, C.R.Jecan – proiectul: „Evaluarea angiozomului sural la pacienţii cu arteriopatie periferică cronică: demilitare prin studiu anatomic şi angiografie şi substracţie”. Perioada de desfăşurare : 2014 –  2015.
 4. „Excellence in Interdisciplinary, Doctoral and Postdoctoral, Scientific Research in Economy, Medicine and Sociology”, proiect EXCELIS – POSDRU, Contract 159/1.5/S/138907, L. Răducu – proiectul „Depistarea precoce a cancerului de piele la nivel facial cu obţinerea unor rezultate estetice mai bune şi îmbunătăţirea prognosticului“. Perioada de desfasurare: 2014 – 2015.
 5. 1. Manager / Responsabil de proiect Jecan Cristian Radu – „PROIECT DE CERCETARE PRIVIND INFIINȚAREA, MANAGEMENTUL ȘI FUNCȚIONAREA UNUI CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN CHIRURGIA TUMORILOR MALIGNE CUTANATE”, Contract de finanțare pentru execuție Grant de Cercetare, nr. 128/01.08.2016
 1. MANIFESTĂRI CUTANEO-MUCOASE ÎN BOALA CRONICĂ DE RINICHI-TRATAT. Ed.Tipografia Central, Chișinau, autori C.R.Jecan, R.D.Sinescu, L.Răducu, A.Niculae
 2. DE LA SIMPTOM LA DIAGNOSTIC ÎN PRACTICA MEDICALĂ. coordonator Camelia Diaconu, Ed.  ALL , București, autori colaboratori CR.Jecan, L.Răducu
 3. METODE ALTERNATIVE DE RECONSTRUCTIE A NERVILOR PERIFERICI, Ediția I la Ed. Nora, București, autori Ovidiu Ștefănescu, Cristian Radu Jecan, Silviu Constantin Bădoiu, 2013
 4. A CASE OF A GENERALIZED SYMPTOMATIC CALCINOSIS IN SYSTEMIC SCLEROSIS. C.R. Jecan, S. Bedereag, R.D. Sinescu, V.T. Grigorean, C.N. Cozma, A. Bordianu, I.P. Florescu, RJME, 2016
 5. COMPARATIVE STUDY OF THREE SERIES OF NEURO-CUTANEOUS FLAPS USED FOR COVERAGE OF LEG DEFECTS​, C.R. Jecan, L. Alecu, I.Ș. Costan, Chirurgia București*, 106 (6): 781-788, PMID: 20187466 (PubMed – index for MEDLINE), ISSN: 1221-9118, ISSN (online): 1842-368x; ISI, Factor de Impact 2012: 0,375
 6. PERIPHERAL NERVE ALLOGRAFT, A RECONSTRUCTIVE SOLUTION: OUTCOMES AND BENEFITS. O. Ștefănescu, C.R. Jecan, S.C. Bădoiu, D.M. Enescu, I. Lascăr, Chirurgia* (București), 2012, 107(4): 438-441, PMID: 20187466 (PubMed – index for MEDLINE), ISSN: 1221-9118, ISSN (online): 1842-368x; ISI, Factor de Impact 2012 : 0,777
 7. HISTOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN LASER-ASSISTED AND SUCTIONASSISTED LIPOPLASTY ASPIRATES – A COMPARATIVE STUDY, C.R. Jecan, A. D. Hernic, E.C. Tianu, I.P. Florescu, I. Lascăr, Rom J Morphol Embryol***, 2015, 56(2 Suppl):797–801, PMID: 26429175 (PubMed – indexed for MEDLINE), ISSN (print) 1220–0522 ISSN (on-line) 2066–8279; ISI, 5-Year Impact Factor: 0.771. Article Influence Score: 0.148.
 8. A CASE OF EXTRAPLEURAL SOLITARY FIBROUS TUMOR OF THE THIGH WITH EIGHT YEARS FOLLOW-UP, C.S. Hariga, S. C. Achim, A.C. Savu, V. Enache, C.R. Jecan, Rom J Morphol Embryol***, 2016, 57(1):303–306, PMID: 26429175 (PubMed – indexed for MEDLINE), ISSN (print) 1220–0522 ISSN (on-line) 2066–8279; ISI, 5-Year Impact Factor: 0.771. Article Influence Score: 0.148.
 9. THE DISTALLY BASED SUPERFICIAL SURAL ARTERY ANGIOSOME FLAP CONCEPT: ANATOMY, INDICATIONS, SURGICAL TECHNIQUE, RESULTS, COMPLICATIONS AND TECHNICAL ASPECTS TO MINIMIZE COMPLICATIONS, C.R. Jecan, V. Goleanu, L. Răducu, L. Tomescu, D. Hernic, I. Lascăr, Modern Medicine**** (Medicina Modernă), 2015, 22 (3): 213-223, ISSN 2360-2473, ISSN-L 1223-0472;
 10. CONTROVERSIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EARLY CUTANEOUS MELANOMA, O.A. Orzan , A. Sandru, C.R. Jecan, Journal of Medicine and Life*****, Vol. 8, Issue 2, April-June 2015, pp.132-141, ISSN 1844-122x Online ISSN 1844-3117, Online ISSN 1844-3109;
TOP