Disciplina Fiziologie I (Anul I Medicina)

Prof. Univ. Badarau Ioana Anca titular
Prof. Univ. Ferechide Dumitru titular
Conf. Univ. Ciornei Mariana Catalina titular
Conf. Univ. Papacocea Ioana Raluca titular
Sef Lucrari Lupusoru Mircea-Ovidiu Denis titular
Sef Lucrari Punga Antoaneta titular
Sef Lucrari Scheau Cristian titular
Asist. Univ. Mihai Livia-Gratiela titular
Asist. Univ. Eremia Irina-Anca titular
Asist. Univ. Dumitrescu Alina Gabriela titular
Asist. Univ. Mirica Alexandra titular

Cadrele didactice universitare ale colectivului academic activează în diverse specialități medicale, putând să ofere studenților anului I o abordare complexă asupra mecanismelor și proceselor fiziologice din organism, asociind actului didactic o perspectivă orientată pe patologie și pacient, avand corespondență clinică siaplicabilitate practică.

Disciplina Fiziologie I beneficiază de 9 laboratoare și un amfiteatru cu 60 locuri, în care se desfășoară în mod curent activitatea de predare, folosind, după caz, aparatură electronică de suport, cum ar fi: videoproiectoare, televizoare, laptopuri, etc.

Curicula studenților anului I (predare în limba română și engleză), include fiziologia echilibrului hidro-electrolitic, a sistemului digestiv,a sistemului endocrinși a metabolismului bazal și energetic. Dezvoltarea acestor subiecte se realizeazăpe larg, la cursuri și lucrări practice, pe baza programei analitice a anului în curs. În desfasurarea activității didactice se folosesc manualele elaborate de colectivul academic al disciplinei (note de curs, ghiduri de lucrări practice, culegere de întrebari cu raspunsuri multiple), materialeleelaborate și actualizate de membrii colectivului (filme, prezentări powerpoint, programe de simulare pe calculator) precum și bibliografia naționalăși internațională de ultimă oră.

În cadrul Disciplinei Fiziologie I se desfășoară un curs opțional, Fiziologia Vârstnicului, ce se adresează studenților anului IV, și tratează teme actuale în privința îmbătrânirii fiziologice și identificarea cu exactitate a momentului tranziției potențiale către boală, ce permite tratamentul prompt cu creșterea speranței și calității vieții.

De asemenea, în cadrul Disciplinei Fiziologie I este organizat un cerc științific studențesc, cu scopul de a dezvolta abilităţile studenţilor în  utilizarea  metodologiile de cercetare în domeniul stiintelor medicale. Cele două laboratoare de cercetare ale disciplinei sunt dotate cu următoarele categorii de aparate: cardiograf de impedanță, electrocardiograf, spirometre, analizoare semiautomate, balanțe și cântare de precizie, PC-uri dotate cu software-uri dedicate utilizării aparaturii de mai sus. Logistica studiilor de cercetare este asigurată de Disciplina Fiziologie I, folosind aparatura achiziţionată în cadrul proiectului POSDRU 156/1.2/G/141745;”Aplicarea metodologiei de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor medicale”.

Curs optional "Fiziologia varstnicului" 2018/2019:

 • bioimpedanță
 • electrocardiografie
 • spirometrie
 • biochimie
 • imagistică
 • POSDRU/156/1.2/G/141745; Prof . Univ. Dr. Ioana Anca Bădărău- Director de proiect; Aplicarea metodologiilor de cercetare stiinţifică în domeniul stiinţelor medicale şi promovarea culturii antreprenoriale pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor medicinişti din ciclul de studii universitare de licenţă
 • POSDRU 132395 în parteneriat cu Universitatea Politehnică București, Prof . Univ. Dr. Ioana Anca Bădărău- Responsabil nucleu de cercetare, Burse doctorale și postdoctorale în sprijinul inovării si competitivității în cercetare Inno-RESEARCH
 • POSDRU/89/1.5/S/64109 „Sprijinirea cercetarii prin formarea de specialisti in cadrul programului de studii postdoctorale
 • POSDRU/107/1.5/S/82839; „Cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii prin finantarea studiilor universitare de doctorat” (EXCEL-FIN)”
 • Neonatal hypoxic-ischaemic encephalopathy patterns demonstrated by magnetic resonance imaging, C.Scheau, M.Enyedi, E.Tarta-Arsene, AE.Scheau, RI.Papacocea, CM.Ciornei, AI.Badarau, The Journal of Maternalfetal & neonatal medicine, 2016,ISSN: 1476-7058 (print), 1476-4954 (electronic), pag 250-251, Factor de impact = 1,674
 • Sysyemic vascular resitance evolution during normal pregnancy demonstrated by impedance cardiography, R.M. Sima, A.I. Badarau, D. Gherman, C.M. Ciornei, R.I. Papacocea, C. Scheau, A.D. Stanescu, L. Ples, The Journal of Maternal-fetal & neonatal medicine,2016, ISSN: 1476-7058 (print), 1476-4954 (electronic), pag 274, Factor de impact = 1,674
 • Atipical Olfactory Groove Meningioma associated with uterine fibromatosis , T. Papacocea, D. Adam, M. Renta, A.Bădărău, I.Buraga., R. Papacocea Chirurgia -, Ed. Celsius, 2013, acceptată spre publicare, ISSN: 1221-9118, Online ISSN : 1842-368x, revistă indexată în Science Citation Index Expanded, journal Citation Reports/Science edition, Medline & PubMed & Index Medicus, Cod CNCSIS 392., Categoria CNCSIS A, ISI, Impact Factor = 0,77
 • Redox status in Wistar rat blood after hypoxia, Mihai L.G, Mitrea N, Papacocea R, Ciornei C., Bădărău A.I. Revista Farmacia, Vol. 60, nr. 3, 2012, Categorie CNCSIS A, ISI Factor de impact 0,850 .
 • Dynamic activity of some antioxidant enzymes in primary cultures of neurons under hypoxia and ischemia, Mihai L, Mitrea N, Papacocea R.,. Badarau A.I. Revista Farmacia, (60) nr.1, 2012, pag. 49-57, ISSN: 0014-8237 ISSN: 2065-0019 (On-Line Edition) categoria CNCSIS A ISI. Factor de impact 0,850
 • Meningiom chistic- prezentare de caz – T. Papacocea, T. Roşca, A. Bădărău, R. Papacocea, C. Ciornei, A.D. Ion- Chirurgia -, Ed. Celsius, Vol. 104, Nr.1, Ianuarie-Februarie 2009,pg. 99-103, ISSN: 1221-9118, Online ISSN : 1842-368x, revistă indexată în Science Citation Index Expanded, journal Citation Reports/Science edition, Medline & PubMed & Index Medicus, Cod CNCSIS 392. ISI
 • External drainage of the hepatic posthydatid remnant cavity- M.Marincas, E. Brătucu, A. Bădărău, D. Straja, C.E. Boru, I, Stefan, E. Drilea’- Chirurgia – Ed. Celsius, Vol 104, Nr.2, Martie-Aprilie 2009, pg. 151-157, ISSN: 1221- 9118, Online ISSN : 1842-368x, revistă indexată în Science Citation Index Expanded, journal Citation Reports/Science edition, Medline & PubMed & Index Medicus, Cod CNCSIS 392. ISI
 • Beta 3 adrenergic receptors: molecular, histological, functional and pharmacological approaches – Oana Andreia Coman, H. Păunescu, Isabel Ghiţă, L. Coman, Anca Bădărău, I. Fulga- Romanian Journal of morphology and embryology- Romanian Academy Publishing House , Vol 50, Nr. 2, 2009, ISSN: 1220-0522, revistă indexată în Science Citation Index Expanded (SCIEXPANDED), Social Sciences Citation Index ( SSCI) , Cod CNCSIS 772. ISI
TOP