Disciplina Igiena si Ecologie Medicala

Conferentiar universitar Moldoveanu Anca Maria titular
Conferentiar universitar Nitescu Maria titular
Sef lucrari Munteanu  Anca Magdalena titular
Asistent universitar Patrascu Daniela Georgeta titular
Asistent universitar Chirica Angelica determinat
Asistent universitar Parvu Simona determinat
Asistent universitar Nedelescu Mirela Maria titular

  • sănătatea în relație cu mediul ambiant (influența poluării aerului, apei, solului, a radiațiilor ionizante și neionizante, a habitatului asupra sănătății),
  • prevenirea infecțiilor nozocomiale,
  • nutrienții și principiile sănătoase de alimentație,
  • evaluarea stării de nutriție a populației,
  • evaluarea dezvoltării copiilor și tinerilor,
  • evaluarea condițiilor igienice din unitățile de învățământ,
  • supravegherea stării de sănătate a copiilor și tinerilor.
TOP