Disciplina Obstetrica si ginecologie

Conf. Univ. Petca Aida-Tincuta titular
Conf. Univ. Neacsu Adrian titular
Sef Lucrari Ioan Raluca-Gabriela titular
Asist. Univ. Stanica Catalina-Diana titular
Asist. Univ. Herghelegiu Catalin Gabriel determinat

TOP