Admitere Master

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 - FACULTATEA DE MEDICINĂ

Programul de studii: CERCETĂRI ȘI INTERVENȚII OPERAȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR MEDICO-SOCIALE ȘI AL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Programul de studii: BIOFIZICĂ MEDICALĂ ȘI BIOTEHNOLOGIE CELULARĂ

Candidații admiși sunt rugați să confirme locul prin depunerea următoarelor documente, la Facultatea de Medicină – Decanat, în perioada 27.09.2021 - 30.09.2021, Orele 8:00 - 14:00.

 • cererea de înscriere în an (descarcă aici);
 • cererea de înscriere în original rezultată în urma înscrierii online la Concursul de Admitere Septembrie 2021;
 • diploma de bacalaureat în original;
 • diploma de licență + supliment (copie + original);
 • C.I./B.I. (copie + original);
 • certificat de naștere (copie+original);
 • certificat de căsătorie (copie + original);
 • 4 poze tip buletin;
 • dovada achitării a 50% din valoarea taxei de școlarizare (6000 lei) pentru candidații admiși la taxă;
 • dosar plic, completat conform modelului (descarcă aici);
 • contractul de studii (descarcă aici), printat în 2 exemplare față/verso, completat și semnat.

Candidatele căsătorite vor completa cererea cu numele din certificatul de naștere și, în paranteză, cu numele după căsătorie, inițiala tatălui și toate prenumele.

Plata taxei pentru candidații admiși la programul de studii cu taxă trebuie să se realizeze până la data de 30.09.2021.

 

 SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ

Arhivă admitere master

TOP