A doua specialitate

Program pregătire a 2-a SPECIALITATE – sesiunea MAI 2018

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, în regim cu taxă.

În perioada 14.05.2018 – 28.05.2018, cei interesați pentru efectuarea pregătirii în Centrul Universitar București se vor adresa la Rectoratul UMF Carol Davila București, str. Dionisie Lupu, nr. 37, de luni până joi între orele 12:00 – 15:00, pentru obținerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea mai 2018, se depun la sediul Ministerului Sănătăţii, din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 21.05.2018 - 31.05.2018, inclusiv, după următorul program: între orele 11-14 de luni până joi, vineri între orele 11 - 13, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 31.05.2018).

Avizul pentru înscriere – acte necesare:

 • cerere
 •  copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
 • copie a certificatului de specialist / primar
 • acordul unui coordonator în specialitate

Curriculum de pregătire

Coordonatori

Echivalarea stagiilor comune – acte necesare:

 • cerere
 • dovada efectuarii stagiilor (carnet de rezident / adeverinta) copie si original
 • avizul coordonatorului pentru stagiile care se doresc a fi echivalate
 • dovada achitarii de 50 lei- se poate achita la casieria UMF sau în contul: RO57TREZ70220F330500XXXX, Banca: TREZORERIE sect. 2

Echivalarea stagiilor efectuate în străinătate – acte necesare:

 • cerere
 • copie tradusă autorizată a dovezii de efectuare a stagiilor
 • copia avizului coordonatorului pentru echivalarea respectivelor stagii
 • dovada achitării taxei – se poate achita și la casieria UMF
TOP
X