Cursuri de perfecționare postuniversitare

Cursuri ATESTATE 2019/2020 (descarcă .pdf)

Cursuri EMC 2019/2020 (descarcă .pdf)


Departament Postuniversitar - program de lucru cu publicul: Luni - Joi 12:00 - 15:00.


Pentru toate cursurile desfășurat prin UMF

Înscriere curs – acte necesare:

 • cerere (.docx)
 • dovada achitării taxei de curs – Obligatoriu se menționează codul cursului - se poate achita și la casieria UMF
 • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
 • pentru cursurile în vederea obținerii de atestate este necesar avizul coordonatorului de curs
 • înscrierea se poate face până la începerea cursului, inclusiv prima zi de curs
 • consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (.pdf)

Taxele pentru participarea la cursuri:

 • 1, 2, 3, 4 zile, 1 săptămână = 350 Lei
 • 4 săptămâni = 1400 Lei
 • Uroginecologie = 4200 lei
 • Ultrasonografie generală = 5500 lei
 • Medicina materno-fetală = 3200 lei
 • Cardiologie intervențională = 12000 lei
 • Managementul serviciilor de sănătate = 2500 lei
 • Electrofiziologie cardiacă intervenţională= 6000 lei
 • Endocrinopediatrie = 6000 lei
 • Inhalosedare = 5000 lei
 • Implantologie = 6600 lei
 • Cadre didactice UMF “Carol Davila” Bucuresti – un curs EMC gratuit/an universitar
TOP