Cursuri de perfectionare postuniversitare

Cursuri 2017 /2018
Cursuri 2016 /2017

Pentru cursurile care nu sunt creditate (în afara atestatelor de studii complementare) la finalizarea cursului veți solicita conducătorului de curs o adeverință din care sa rezulte numărul de ore teoretice și practice efectuate. Adeverința vă este necesară la Colegiul medicilor în vederea acordării numarului de credite EMC.


Înscriere – acte necesare:

 • cerere
 • dovada achitarii taxei de curs – se poate achita și la casieria UMF (până la începerea cursului, inclusiv prima zi de curs)
 • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
 • pentru cursurile în vederea obținerii de atestate este necesar avizul șefului de clinică

Taxele pentru participarea la cursuri:

 • 1, 2, 3, 4 zile, 1 saptamana = 350 Lei
 • 2 saptamani = 700 Lei
 • 3 saptamani = 1050 Lei
 • 4 săptămâni = 1.400 Lei
 • 5 săptămâni = 1.750 Lei
 • 6 săptămâni = 2.100 Lei
 • 3 luni = 4.200 Lei
 • 6 luni  = 8.400 Lei
 • Atestat Implantologie, Pedodonție = 6.300 Lei
 • Atestat Inhalosedare = 5.000 Lei
 • Atestat Cardiologie intervențională = 12.000 lei
 • Atestat Managementul serviciilor de sănătate = 2.500 Lei
 • Cadre didactice UMF „Carol Davila” Bucuresti un curs EMC gratuit / an  universitar 2017 – 2018
TOP
X