DETAȘĂRI

ANUNȚ DETAȘĂRI

În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

Detașarea medicilor / medicilor dentiști / farmaciștilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

  1. În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregătire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;
  2. probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;
  3. situații deosebite familiale sau locative;
  4. alte situații excepționale.

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

  1. cerere de detașare adresată domnului Rector, semnată de rezident;
  2. copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;
  3. COPIE după acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidențiat în specialitatea modulului în care se dorește detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicită detașarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie.

Documentele se transmit exclusiv online la adresa de email: umf.post.univ@umfcd.ro

SOLICITĂRILE DE DETAȘARE SE SOLUȚIONEAZĂ ÎN TERMEN DE 7 ZILE LUCRĂTOARE.

TOP