IMPORTANT!

Accesul în sălile de concurs se face doar pe baza buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate!!!
Candidații vor fi prezenţi în sălile de concurs, duminică 18 noiembrie 2018, începând cu ora 8:30.
Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10:00) nu mai au acces în sala de concurs.

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Înscrierile se fac prin TOATE direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul:
luni - joi: 9,00-15,00,
vineri: 9,00-14,00.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Toate informațiile referitoare la concursul de rezidențiat sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Sănătății, accesând următorul link: https://rezidentiat.ms.ro/

Numărul de candidați și listele nominale

Numărul de candidați înscriși / domeniu de concurs poate fi consultat pe site-ul rezidentiat.ms.ro

Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, sunt afișate pe site-ul rezidentiat.ms.ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

TOP