Examen de Licență 2021 – Barem de corectare – Anunț contestații – Facultatea de Medicină


Anunț contestații întrebări Proba Scrisă Examenul de Licență 2021 – Facultatea de Medicină

Contestațiile privind conținutul întrebărilor și corectitudinea răspunsurilor se pot transmite pe adresa de e-mail decanatmedicina@umfcd.ro în data 20.09.2021, în intervalul orar 12.30 – 13.30.

Contestația va cuprinde următoarele elemente:

  • nume și prenume absolvent;
  • număr legitimație de concurs;
  • întrebare contestată;
  • varianta de caiet de concurs;
  • sala de concurs