Informare privind acordarea primei de carieră didactică

Având în vedere primirea cardurilor de primă de carieră didactică, vă invităm să vă prezentați la sediul Rectoratului U.M.F. „Carol Davila” București, la casierie, în zilele lucrătoare din perioada 09.11.2023-16.11.2023, între orele 07:00-19:00, pentru ridicarea acestora.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență Nr. 58/2023 cardurile de primă carieră didactică se vor acorda personalului didactic având gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar, precum și pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar de stat, aflat în activitate în anul universitar 2022-2023.

Extras din textul Ordonanței de Urgență Nr. 58/2023

“Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

  1. cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
  2. cheltuieli pentru echipamente IT;
  3. cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
  4. un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.”

Pentru informații suplimentare accesați:

https://www.edu.ro/comunicat_presa_94_2023_prima_cariera_didactica

Cardurile se vor ridica personal în baza unui act de identitate. Cardul poate fi utilizat din a patra zi lucrătoare din momentul ridicării.

Cei care au optat pentru livrarea cardului la adresa de domiciliu le vor primi prin poștă.

Vă mulțumim!