Informări deducere suplimentară pentru părinții care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora conform Ordonanței Nr. 16 din 15 Iulie 2022, începând cu 01.01.2023

Deducerea personală suplimentară pentru părinții care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora, se acordă începând din Ianuarie 2023, potrivit Ordonanței Nr. 16 din 15 Iulie 2022.

Pentru ca părinții să beneficieze de deducerea personală suplimentară, copiii trebuie să fie înscriși într-o unitate de învățământ, adică la creșă, grădiniță sau școală. În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. Părintele trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere la angajator.

Model de declarație pe propria răspundere pentru deducerea personală suplimentară acordată părinților angajați în 2023 – Document 1.

Declarația mai sus menționată trebuie insoțită de următoarele anexe:

  1. copie carte de identitate angajat
  2. copie certificat de naștere copil
  3. adeverință de la unitatea de învățământ unde este înscris copilul.

Dacă părintele lucrează pentru mai mulți angajatori, acesta are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

„(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.”

Model de declarație pe propria răspundere pentru deducerea personală suplimentară acordată părinților angajați în 2023 că nu beneficiază de astfel de deducere la alt angajator – Document 2.