Instrucțiuni privind desfășurarea activității didactice în Semestrul I, Anul Universitar 2021-2022

APROBAT CA,

APROBAT SENAT,

28 09 2021

 

Instrucțiuni privind desfășurarea activității didactice în Semestrul I, Anul Universitar 2021-2022

 

În temeiul Legii Nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, a Legii 55/2020, a Ordinului comun al MS si ME  Nr. 5196/1756/2021, a OUG Nr 99/2021 şi a Cartei UMFCD, se adoptă următoarele:

  1. Susținerea cursurilor

La Facultățile/Școala doctorală din cadrul UMFCD, cursurile se vor susține pe cât posibil cu prezență fizică (față în față), respectând condițiile de siguranță epidemiologică. În cazuri justificate, cu avizul Decanilor/Directorului Scolii Doctorale, temporar, cursurile se pot susține online.

  1. Desfășurarea lucrărilor practice

Se va realiza prin activități didactice de tip față în față; acolo unde este justificat, componenta teoretică a lucrării practice se poate realiza si online (cu avizul Decanilor/ Directorului Scolii Doctorale).

  1. Desfășurarea activității clinice

Se va desfășura preponderent sub formă de activități didactice față în față. Stagiul clinic va fi organizat de către șefii de disciplină, într-un mod adaptat fiecărei clinici.

Întreaga activitate didactică se va desfășura sub coordonarea Decanilor/ Directorului Scolii Doctorale.