MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE “CAROL DAVILA” UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN BUCHAREST, ROMANIA AND THE FACULTY OF DENTISTRY NIIGATA UNIVERSITY, JAPAN

În data de 25 Ianuarie 2022 a avut loc ceremonia online de semnare a acordului de extindere a colaborării între Faculty of Dentistry, Niigata University și Facultatea de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București. Ceremonia a fost deschisă de Domnul Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, urmat de cuvăntul de salut al Decanului Facultății din Niigata, Prof. Univ. Dr. Takeyasu Maeda, și al Decanului Facultății din București, Prof. Univ. Dr. Andreea Didilescu. După semnarea acordului, remarcile de închidere au fost rostite de Prof. Asociat Dr. Roxana Stegăroiu (Persoana de contact) și Prof. Univ. Dr. Miho Terunuma (Prodecanul pentru relațiile internaționale) de la Universitatea din Niigata, respectiv Prof. Univ. Dr. Silviu Pițuru (Prorectorul pentru relațiile cu studenții) și Conf. Univ. Dr. Ana-Maria Țâncu (Prodecanul pentru relațiile internaționale) din partea UMF “Carol Davila”.

Acordul de colaborare cuprinde programe educaționale pe termen scurt, mobilități ale cadrelor didactice și cercetătorilor din ambele universități, dezvoltarea proiectelor de cercetare, predarea de cursuri (inclusiv online), organizarea de seminarii, conferințe și întâlniri academice. În cadrul acestei colaborări, a avut loc o primă întâlnire online in ziua de 2.03.2022. Doamna Prof. Asociat Dr. Roxana Stegăroiu, în calitate de cadru didactic invitat la disciplina de Protezare totală, Șef disciplină Prof. Univ. Dr. Elena Preoteasa, a prezentat aspecte privind instruirea studenților, a rezidenților și a specialiștilor în Protetica Dentară din Universitatea Niigata, Japonia.

Roxana Stegăroiu este absolventă a Facultății de Stomatologie, UMF “Carol Davila”, promoția 1991. Bursieră în Japonia, a obținut titlul de doctor în cadrul Universității din Niigata, unde a devenit cadru didactic în anul 1998 la disciplina de Protetică Dentară II a Facultății de Medicină Dentară din Niigata. În anul 2004 a promovat și a devenit Profesor Asociat, funcție pe care o ocupă și în prezent la Institutul Postuniversitar de Știinte Medicale și Stomatologie, precum și la Facultatea de Medicină Dentară din Niigata, fiind și coordonator de doctorate.