Noi competiții lansate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competițiilor:

  • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora (MCD) prin care se urmărește capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în întâlniri, vizite, manifestări științifice care facilitează transferul de competenţe, în ambele sensuri, în vederea creării unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români performanți, indiferent de locul unde trăiesc și lucrează. Mai multe informații: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora
  • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT) ce au ca scop crearea mediului propice schimburilor de experienţă și expertiză bazate pe transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia. Mai multe informații: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 25 Noiembrie 2021, ora 16.00.

Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.

 

Prorector Cercetare

Prof. Univ. Dr. Simona Ruță