OPORTUNITATE: CREȘTEREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” PRIN STAGII DE PRACTICĂ/INTERNSHIP