Perioadă selecție discipline opționale pentru studenți Facultatea de Medicină

Stimați studenți,

În vederea informatizării și automatizării procesului de selecție al opționalelor aferente anului universitar 2021-2022 procesul se va desfășura în totalitate în format digital.

I. Pentru studenții din anul I și II selecția pentru materia opțională se va realiza pe Google Drive prin intermediul reprezentanților de serie.

Instrucțiunile legate de selecția opționalelor pentru anii I – II vor fi transmise către dumneavoastră prin reprezentanții de serie.

II. Pentru studenții anilor de studii III – VI pentru selecție se va folosi Carnetul electronic din Softul de Gestiune a Şcolarității.

Instrucțiunile legate de selecția opționalelor pentru anii III – VI:

Carnetul electronic al studentului se accesează la adresa: https://carnet.umfcd.ro/auth/login

În perioada 15.10.2021 – 22.10.2021 funcţionalitatea de selecție a materiilor opționale va fi activă și dumneavoastră veți avea posibilitatea de a vă selecta cursul opțional dorit.

La finalul acestei perioade, se va face distribuirea automată a materiei opționale aleasă, alocarea făcându-se în funcție de următoarele criterii de departajare:

    1. Opțiunea
    2. Media ponderată a anului universitar 2019-2020
    3. Media aritmetică a anului universitar 2019-2020

Precizăm că pachetul cu discipline opționale din care urmează să optați va fi inclus în anul 2021-2022, însă selectarea anului de studiu din aplicație este cel aferent anului 2020 – 2021.

De exemplu, un student din anul IV (2021-2022) va trebui să selecteze anul de studiu III (2020-2021). În algoritmul de repartiție pentru toți studenții înscriși în anul 2021 – 2022 se va lua în calcul media ponderată a anului universitar 2019 – 2020.

Studenții care nu optează până la data stabilită vor fi redistribuiți în mod aleatoriu de către program.

Pentru a putea vizualiza planul de învățământ cu disciplinele opționale aferente anului 2021-2022 accesați documentul.

Dacă în pachetul anului de studiu 2021-2022 se regăsesc discipline parcurse în anii anteriori, acestea nu se mai pot opta/studia.

Pentru sesizări/solicitări vă rugăm contactați: selectie.optionale@umfcd.ro