PROF. UNIV. DR. ANA-CORINA IONIȚĂ

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. DOINA DRĂGĂNESCU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ANCA MIRON – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. LORENA-ANGELA FILIP – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

PROF. UNIV. DR. LĂRCRĂMIOARA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ANA-CLARA APOTROSOAIE (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași