PROF. UNIV. DR ILIESCU VLAD-ANTON

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ VINEREANU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. DAN GAIȚĂ – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

PROF. UNIV. DR. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

PROF. UNIV. DR. OVIDIU CHIONCEL (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. Dan DOBREANU (Membru supleant) – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgul Mureș