Programul „STUDENT INVEST”

„STUDENT INVEST” este un program național de creditare cu garanția statului și dobândă subvenționată de stat, derulat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu sprijinul Fondului Român de Contragarantare, în calitate de garantor, prin rețeaua băncilor partenere.

Cui se adresează
🔹 tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani impliniți și 40 de ani neîmpliniți care sunt cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației

Valoarea maximă a creditului
🔹75.000 lei, garantat de către stat în proporție de 80% (dobânda pentru creditul acordat, precum și comisioanele aferente acestuia vor fi suportate integral din bugetul de stat)

Durata creditului
🔹 poate fi acordat o singură dată, pentru o durată de maximum 10 ani

Pentru ce poate fi utilizat creditul ❓
▪️ taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;
▪️ plata cărților, rechizitelor;
▪️ costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;
▪️ taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;
▪️ achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, aplicații informatice de specialitate;
▪️ plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/luna, la cursul BNR din ziua plății;
▪️ plata locurilor de cazare în căminele studentesti;
▪️ parte/avans din achiziția unei locuințe;
▪️ cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverință sau alt document care atestă înscrierea în program;
▪️ decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele ”școală după școală”, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, artă și alte cursuri de dezvoltare personală;
▪️ costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;
▪️ investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei

✅Lista băncilor din programul guvernamental de creditare „STUDENT INVEST” poate fi accesată aici: