Rezultatele Proiectului CNFIS-FDI-2022-0594 INOPRACT – Dezvoltarea inovativă a abilităților digitale și practice ale studenților

În perioada Aprilie – Decembrie 2022, Centrul de Inovație și e-Health UMFCD a implementat Proiectul CNFIS-FDI-2022-0594 – “INOPRACT – Dezvoltarea inovativă a abilităților digitale și practice ale studenților”, proiect finanțat de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI), sub coordonarea Ș. L. Dr. Ștefan Busnatu în calitate de Director Proiect.

OBIECTIV PRINCIPAL

Proiectul a avut drept obiectiv principal susținerea bunei funcționări și dezvoltarea bazelor de instruire și practică medicală din cadrul Universității, vizând dezvoltarea competențelor studenților, prin organizarea de workshop-uri și ateliere practice în sfera simulării medicale, printarea 3D, realitatea virtuală, telesemiologie, medicină spațială și gândire critică.

OBIECTIVE SPECIFICE ȘI REZULTATE

OS 1. Extinderea bazei practice de simulare medicală cu extinderea paletei de ateliere practice

În cadrul acestui obiectiv am continuat dezvoltarea bazei practice de Simulare Medicală pentru studenții mediciniști și stomatologi. Astfel, în locația CieH din Strada Masaryk, Nr. 19, se pot desfășura numeroase activități practice de dezvoltare a tehnicilor medicale, în condiții cât mai aproape de realitate, însă fără riscuri ca în cazul efectuării manevrelor pe un pacient real.

Pentru baza practică de simulare medicală s-au achiziționat echipamente specifice necesare desfășurării atelierelor practice de simulare medicală în specialitățile ginecologie și pediatrie: simulator naștere complex interactiv, de mărime naturală cu modul de obstetrică-ginecologie; simulator avansat pediatric copil 5 ani, portabil, wireless, compatibil ATI; cap intubare pentru exersare tehnici intubare la copil; manechin didactic pentru acces vascular copil; manechin didactic complex îngrijire copil 1 an; manechin didactic complex îngrijire copil 5 ani; manechin didactic pentru efectuarea injecției intravenoase la pacient pediatric.

De asemenea în cadrul acestui obiectiv au fost realizate 18 ateliere practice de simulare medicală în specialitățile ginecologie în cadrul cărora participanții au putut afla mai multe despre examenul clinic ginecologic, examenul clinic al pacientei gravide, nașterea naturală în prezentații eutocice și distocice, dar și despre nașterea prin cezariană, iar ulterior au avut posibilitatea să practic aceste manevre pe simulatoarele noastre avansate, și pediatrie prin intermediul cărora participanții au putut deprinde mai multe noțiuni despre managementul avansat al căilor aeriene și accesul vascular la pacientul pediatric, iar ulterior au putut aplica practic noțiunile învățate. În cadrul atelierelor practice organizate  au participat un număr de peste 200 de studenți.

OS 2. Extinderea bazei practice de Printare 3D, creșterea paletei de ateliere practice, dezvoltarea infrastructurii și abilităților practice în vederea implementării procesului de printare 3D cu materiale biocompatibile (rasini, PEEK) în domeniul medicinei dentare și tehnicii dentare

Baza de printare 3D s-a relocat în strada Pitar Moș, Nr 20, București, într-un spațiu nou, mult mai mare și mai bine dotat. Laboratorul dispune acum de zone destinate proiectelor educative și workshopurilor noastre, săli dedicate pentru printarea, post-procesarea și sterilizarea modelelor 3D medicale, dar și zone special amenajate pentru fiecare tehnologie de printare 3D, oferind un spațiu de lucru complet și complex pentru orice proiect.

A fost achiziționată o nouă imprimantă 3D Gence INDUSTRY F350, o imprimantă tip FFF (Fused Filament Fabrication) construită special pentru cele mai dificile și mai exigente materiale tip filament – HTN-CF25, PC-CF, ULTEM, PA-CF, dar mai ales PEEK. 

Un alt model de imprimantă cu care am extins dotarea bazei practice; PRUSA Mk3S+ cu modulul MMU2S pentru printuri FDM, care folosește mai multe materiale/culori simultan. Astfel extindem paleta de posibilități de printare FFF/FDM (de materiale și cromatică) a Laboratorului de Printare 3D cu până la 5 culori/print sau cu multiple materiale în același model și în toate combinațiile (PLA, PET-G, PC cu suport HIPS-X, PVA).

De asemenea au mai fost achiziționate și alte echipamente și materiale necesare desfășurării activității bazei practice în condiții optime: aparat fotopolimerizare modele 3D, aparat curățare modele 3D, cuptor sinterizare, sterilizator, kit multifilament, ansamblu complet de lucru, compressor de aer, filament biocomatibil, laptop, rășini biocompatibile, lichid post-procesare izopropilic.

În cadrul acestui obiectiv au fost desfășurate o serie de ateliere practice la care au participat peste 50 de studenți:

OS 3. Dezvoltarea unei baze practice de Realitate Extinsă / Extended Reality (XR) pentru desfășurare ateliere practice educaționale în mediul virtual

Dezvoltarea nucleului de Realitate Extinsă / Extended Reality (XR) a vizat oferirea studenților UMFCD, dar și medicilor rezidenți și doctoranzilor a unei metode moderne de pregătire medicală practică.

Baza practică de realitate extinsă a fost dotată cu 5 perechi de ochelari Oculus, unități de procesare grafică și camera stereo, necesare bunei desfășurări a activităților.

De asemenea au fost organizate 4 workshop-uri cu peste 50 de participanți cu titlul „Neuroanatomie în VR & Aplicații practice ale realității virtuale în neurochirurgie”. În cadrul acestor workshopuri participanții au avut ocazia să exploreze anatomia sistemului nervos cu ajutorul realității virtuale (topografie, vascularizație, nervi cranieni) precum și modul în care realitatea virtuală poate fi utilizată pentru deprinderea unor aptitudini necesare în neurochirurgie (practicarea voletelor craniene).

OS 4. Extinderea platformei educationale edu.umfcd.ro

OS 4 a vizat dezvoltarea platformei educaționale edu.umfcd.ro. Platforma găzduiește cursuri extracurriculare de tip text/audio/video pentru îmbogățirea cunoștințelor în domeniul sănătății digitale și deprinderea de abilități de comunicare, marketing, telesiomiologie, eHealth etc. Cursuri disponibile:

  • Fiziologie spațială
  • Medicină dentară regenerativă
  • Big Data
  • Telesemiologie
  • Scrierea unui review

Platforma educațională reprezintă unul dintre elementele cele mai vizibile în rândul studenților UMFCD, fiind utilă pe lângă distribuirea de conținut educațional și ca barometru digital în modularea optimizată a abordării variatelor activități ale CIeH.

OS 5. Extinderea paletei de telesemiologie activități educaționale medicale inovative prin utilizarea teatrului și a artelor spectacolului

Baza practică de telesemiologie a susținut procesul educațional de dezvoltare al abilităților de practică medicală ale studenților prin generare de materiale video de interacțiune dintre medici cu pacienți simulați. Noile activități și parteneriate cu sectorul artelor și al filozofiei vizează generarea de noi modele educaționale promovate de OCDE.  În cadrul acestui obiectiv s-a continuat dotarea spațiu dedicat cu linie radio cu microfon și placă de livestreaming, stabilizator imagine, microfon, recorder, lampa LED focalizare, lumini LED, caști profesionale, HDD extern, carduri memorie, monitor, microfoane conferință, lumini Fresnel, kit chroma.

Au fost realizate un număr total de 13 materiale video cu caracter educațional, după cum urmează: 4 materiale pentru specialitatea dermatologie, 2 materiale pentru specialitatea gastroenterologie, 1 material pentru specialitatea pediatrie, 2 materiale pentru specialitatea pneumologie și 4 pentru specialitatea psihiatrie, care sunt disponibile pe platforma edu.umfcd.ro. Aceste materiale servesc ca o sursă de informare suplimentară, pentru a le oferi studenților o modalitate de aprofundare a materiei studiate în cadrul programelor de licență din UMFCD.

Au fost organizate 6 ediții ale workshop-ului Atelier Teatru Forum, în cadrul acestora studenții la medicină au putut dezvolta o înțelegere mai profundă și clar aplicată practic asupra unor principii, precum: managementul emoțiilor și al agresivității pacientului, creșterea încrederii în medic, creșterea alianței terapeutice, înțelegerea mecanismelor cu impact psihologic asupra relației medic-pacient (negare, agresivitate, acceptare, etc.), comunicări defectuoase și soluțiile acestora. Orice astfel de temă este orientată către identificarea de soluții și îmbogățirea fondului de cunoștințe de natură umanistă (soft skills) ale studentului. La cele 6 ateliere practice au participat un număr peste 100 de studenți.

OS 6. Construirea unei baze de integrări umaniste cu rol în dezvoltarea abilităților de gândire critică în luarea deciziilor medicale de diagnostic și tratament, prin cursuri și seminarii practice care să vină în completarea curriculei medicale universitare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București

În cadrul acestui obiectiv au fost organizate 3 ediții ale workshop-ului Cum să gândești critic în medicină, pentru studenți, medici rezidenți, specialiști și primari și 1 ediție a workshop-ului Comunicare și gândire critică în medicină, la care au luat parte peste 100 participanți, fizic și online.

Atelierele de gândire critică create împreună cu Prof. Sorin Costreie (UB), “Cum să gândești critic în medicină”, au avut ca scop definirea conceptului, în general, și aplicarea în particular, domeniului medical. Prin urmare, fiecare workshop a fost împărțit în două părți. Prima parte a fost dedicată prezentării teoriei de la general la particular – ce este gândirea critică, ce sunt sofismele și exemple de erori de judecată din practica medicală, distincția între raționament clinic și judecată clinică -, iar cea de-a doua parte a fost dedicată punerii în practică a teoriei prezentate prin expunerea unor studii de caz. Prin urmare, s-a urmărit dezvoltarea și exersarea abilității specifice de gândire critică în cadrul practicii medicale prin exerciții de 1 la 1 și dezbatere în mod organizat, prin crearea a două grupuri, unul care să prezinte argumente contra și un altul care să argumenteze contra temei alese. Temele dezbătute au fost: “Dezincriminarea Malpraxis-ului?”, “Cine să ia decizia în cazul copiilor minori: doctorul sau părintele?” și “Introducerea pe scară largă a consultației prin telemedicină?”. La finalul fiecărui atelier a existat o secțiune dedicată feedback-ului direct, prin dialog, și feedback-ului prin formular online completat în timp real. Aceste feedback-uri au avut ca scop evaluarea atelierelor și determinarea elementelor pe care participanții le doresc a fi abordate în cadrul viitoarelor activități de acest fel.

Atelierul de comunicare medicală și gândire critică, “Cum să comunici în medicină gândind critic”, a fost conceput împreună cu Prof. Anamaria Nicola (UB) astfel încât să răspundă nevoilor sistemului medical actual, precum și a celor expuse de către participanții înscriși, bazat pe răspunsurile acestora din formularul de înscriere. Formatul a fost de îmbinare a teoriei cu practica, prin exersarea abilității de comunicare între secțiunile de prezentare teoretică. Pentru ca acest demers să fie cât mai bine integrat în context real, au fost introduși actori care să participe la exercițiile de interacțiune a medicului cu pacientul. Astfel, au fost aleși participanți din sală (studenți, medici rezidenți, specialiști sau medici primari) care să joace rolul medicului pentru fiecare tipologie de pacient (monosilabic, agresiv, vorbăreț, auto-intitulat expert/pacientul “dr. Internet”), fiecare pacient din cadrul tipologiilor menționate fiind jucat de câte un actor din cadrul UNATC. La sfârșitul fiecărei demonstrații a fost o secțiune dedicată comentariilor și întrebărilor. Și în cadrul acestui atelier s-a păstrat secțiunea de final dedicată feedback-ului direct, prin dialog, și feedback-ului prin formular online completat în timp real. Aceste feedback-uri au avut ca scop evaluarea atelierului și determinarea elementelor pe care participanții le doresc a fi abordate în cadrul viitoarelor activități de acest fel.

De asemenea, au fost achiziționate o serie de materiale didactice drept suport de curs:

Alfaro-LeFevre, R. (2020). Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical Judgment (7th, Kindle Edi). Elsevier Inc.

Cohen, R. K., Opatosky, D. K., Savage, J., Stevens, S. O., & Darrah, E. P. (2021). Metacognitive Student: How to Teach Academic, Social, and Emotional Intelligence in Every Content Area (Your guide to metacognitive instruction and social-emotional learning) (Kindle Edi). Solution Tree Press.

Cummings, L. (2020). Fallacies in Medicine and Health. Critical Thinking, Argumentation and Communication (Kindle Edi). Springer International Publishing. 

OS 7. Extinderea activităților bazei practice de medicina spațială

Extinderea bazei de medicină spațială a reprezentat și în acest an un deziderat pentru a continua dezvoltarea unor proiecte și activități practice nișate.

Astfel au fost organizate o serie de ateliere cu participarea unor lectori internaționali, la care au participat un număr peste 240 de studenți, pe următoarele teme:

Înregistrările acestor webinarii sunt disponibile pentru vizualizare pe platforma edu.umfcd.ro.

Pentru buna desfășurare a activităților de cercetare din cadrul bazei practice de medicină spațială a fost achiziționat un cardiograf de impedanță utilizat pentru efectuarea de măsurători specifice în condiții simulate ca în spațiu. în plus a fost amenajat Laboratorul de medicină spațială unde a fost inițiată activitatea de cercetare utilizând analogi de microgravitație. Dintre studenții participanți la webinariile organizate a fost selectat și pregătit un grup de studenți cercetători cu ajutorul cărora a fost operaționalizat Laboratorul de Medicină spațială.

OS 8. Dezvoltarea unui laborator digital multifuncțional – analiza de date medicale / modelare 3D

Construirea laboratorului digital multifuncțional a permis dezvoltarea bazei de practică pe modele de big-data și a permis instruirea practică a studenților și cadrelor didactice în crearea și testarea de modele inteligente cu aplicabilitate în lumea medicală.

Au fost organizate 4 ediții ale atelierului practic „Introducere în analiza de date” adresat studenților UMFCD din București, la care au participat peste 50 de persoane.

Dotarea bazei practice de analiză big data a fost extinsă prin achiziționarea unor sisteme PC randări foto/video și sisteme PC analize de date.

OS 9. Promovarea activităților din bazele de practică ale Centrului de Inovație și eHealth și creșterea numărului de parteneriate colaborative

În cadrul acestui obiectiv au  fost realizate numeroase materiale de branding și promovare a activităților proiectului, acest fapt ducând la creșterea vizibilității acțiunilor desfășurate față de comunitatea UMF Carol Davila din Bucuresti, dar și atragerea de noi parteneriate între CieH și diferite alte instituții și organizații. Printre materialele realizate se numără afișele aferente postărilor din social media și website-ul cieh.umfcd.ro, cât și din cadrul newsletterelor, dar și diferite elemente grafice și text.

Tot în cadrul acestui obiectiv au fost semnate 10 acordul de parteneriat cu diferite instituții, și care au ca scop dezvoltarea bazelor practice.