ȘEF LUCRĂRI DR. BOLOCAN ALEXANDRA 

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. CONSTANTINOIU SILVIU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. VÎLCEA DANIEL-IONICĂ – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. ȘURLIN VALERIU – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

CONF. UNIV. DR. MATEȘ IOAN-NICOLAE – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MOLNAR CĂLIN – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș