ȘEF LUCRĂRI DR. CARȘOTE MARA-LAURA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. BADIU VIRGIL-CORIN – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. SĂFTOIU ADRIAN – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. BRĂNIȘTEANU DUMITRU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. VLAD ADRIAN-RADU (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

PROF. UNIV. DR. PICIU DOINA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca