ȘEF LUCRĂRI DR. CRISTINA-OCTAVIANA DAIA

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. MIHAI BERTEANU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MAGDALENA-RODICA TRĂISTARU – Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. STELIANA-ROXANA MICLĂUȘ – Universitatea ,,Transilvania” din Brașov

PROF. UNIV. DR. LIVIU LAZĂR (Membru supleant) – Universitatea din Oradea

PROF. UNIV. DR. BOMBONICA-GABRIELA DOGARU (Membru supleant) – Universitatea de Medicina și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca