ȘEF LUCRĂRI DR. DASCĂLU ANA-MARIA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. POPA CHERECHEANU ALINA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. JURJA SANDA – Universitatea ,,Ovidius” din Constanța

PROF. UNIV. DR. MUNTEANU MIHNEA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

CONF. UNIV. DR. HAINĂROȘIE RĂZVAN (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. UCEVEANU ANDRA-IULIA (Membru supleant) – Universitatea ,,Ovidius” din Constanța