ȘEF LUCRARI DR. NICOLAE GICĂ

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. FLORIN-CĂTĂLIN CÎRSTOIU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ȘTEFANIA TUDORACHE – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. DOMINIC-GABRIEL ILIESCU – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. RADU VLĂDĂREANUȘ (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. COSTIN BERCEANU (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova