ȘEF LUCRĂRI DR. POPESCU-MORARU ROXANA-MIHAELA

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. ȘERBAN-MIHAI BĂLĂNESCU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. DAN DOBREANU – Universitatea de Medicina, Farmacie și Științe Tehnologice „George Emil Palade” din Târgu Mureș

PROF. UNIV. DR. BOGDAN TIMAR – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

PROF. UNIV. DR. MIHAI-EUGEN HINESCU (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. CIPRIAN REZUȘ (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași