ȘEF LUCRĂRI SIMIONESCU ANCA-ANGELA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. VLĂDĂREANU RADU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MUREȘAN DANIEL – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

PROF. UNIV. DR.  SOCOLOV RĂZVAN-VLADIMIR – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa”din Iași

PROF. UNIV. DR. NEMESCU DRAGOȘ (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. COSTACHE MARIANA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București