Semnare acord de parteneriat UMFCD și Inspectoratul Școlar General al Municipiului București

Astăzi, 19 Iulie 2022, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a semnat un protocol de colaborare cu Domnul Vlad Florentin Drinceanu, Inspector Școlar General al Municipiului București.

Scopul protocolului constă în implementarea Metodologiei privind Supravegherea și Monitorizarea Stării de Sănătate Orală a Copiilor în Școli, elaborată și aprobată în baza unui acord de colaborare semnat între Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Institutul Național de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor Stomatologi și Liga Studenților la Medicină Dentară București.

Proiectul face parte din “Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate” – „Supravegherea și Monitorizarea Stării de Sănătate Orală în Școli” și are ca obiective colaborarea în vederea identificării nevoilor de sănătate orală, cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației în domeniul determinanților sociali ai sănătății și prevenirii bolilor care afectează sănătatea orală pentru populația școlară cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, pentru a formula și promova politici de sănătate publică pentru prevenirea bolilor care afectează sănătatea orală.

Această colaborare reprezintă un punct de pornire în ceea ce privește dezvoltarea acestui proiect dar și altor proiecte viitoare.