Solicitare necesar achiziții produse/servicii/lucrări pentru anul 2021


NOTĂ (VALABILĂ PENTRU DIRECȚII ȘI FACULTĂȚI):
 
În vederea elaborării strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2021 pentru echipamentele IT este obligatorie completarea formularului din link-ul: