Mobilitate academică An universitar 2020/2021

ANUNȚ PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE ANALIZĂ EVALUARE MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI AN UNIVERSITAR 2020/2021

Vă aducem la cunoștiință că în ședința Consiliului de Administrație a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București s-a aprobat prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de analiză privind mobilitatea academică a studenților înmatriculați la ciclul de învațământ ”LICENȚĂ”, până la data de 11.09.2020 inclusiv.

Documentele solicitate se vor depune la Rectoratul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București din strada Dionisie Lupu Nr. 37, Sector 2, București sau prin poștă electronică, scanate în format .pdf, la urmatoarea adresă: mobilitate@umfcd.ro

NOTĂ:

Pe perioada stării de alertă, cât și până la înlăturarea tuturor restricțiilor, documentele solicitate se vor depune exclusiv online, la adresa de e-mail sus-menționată.

* Pentru înmatricularea în anul universitar următor, toate documentele trimise prin intermediul poștei electronice se vor depune și în original.

TOP