Susțiere teză Drd. IONIȚĂ căs. STATE I. ROXANA-MONICA

Doctorand: IONIȚĂ CĂS. STATE I. ROXANA-MONICA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. NEGREANU LUCIAN

Titlul tezei: FACTORI PREDICTIVI AI EVOLUȚIEI BOLILOR INFLAMATORII INTESTINALE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 06.03.2024 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. NEGREANU LUCIAN – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. MATEESCU RADU BOGDAN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. GHEONEA DAN-IONUȚ – U.M.F. din Craiova

PROF. UNIV. DR. ROGOVEANU ION – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. NEGREANU LUCIAN

CV PROF. UNIV. DR. MATEESCU RADU BOGDAN

CV PROF. UNIV. DR. GHEONEA DAN-IONUȚ

CV PROF. UNIV. DR. ROGOVEANU ION

CV DRD. IONIȚĂ CĂS. STATE I. ROXANA-MONICA

REZUMAT TEZĂ DRD. IONIȚĂ CĂS. STATE I. ROXANA-MONICA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. IONIȚĂ CĂS. STATE I. ROXANA-MONICA – EN