Susținere teză Drd. ALBU T. MIRELA

Doctorand: ALBU T. MIRELA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. PLEȘEA IANCU EMIL

Titlul tezei: STUDIUL MODIFICĂRILOR MORFOLOGICE ALE PERETELUI AORTIC ÎN PROCESUL DE ÎMBĂTRÂNIRE

Se susține online după cum urmează:

Data susținerii: 21.09.2022, ORA 11.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/97520560926?pwd=UGVTYWlJOVlEUExrRTlpVjdIK2R4Zz09

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. PLEȘEA IANCU EMIL – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. GRIGOREAN VALENTIN TITUS – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MOGOANTĂ LAURENȚIU – U.M.F. din Craiova

CONF. UNIV. DR. GHEBAN DAN – U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” Cluj

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. PLEȘEA IANCU EMIL

CV PROF. UNIV. DR. GRIGOREAN VALENTIN TITUS

CV PROF. UNIV. DR. MOGOANTĂ LAURENȚIU

CV CONF. UNIV. DR. GHEBAN DAN

CV DRD. ALBU T. MIRELA

REZUMAT TEZĂ DRD. ALBU T. MIRELA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. ALBU T. MIRELA – EN