Susținere teză Drd. BĂJENARU O.A. OVIDIU-LUCIAN

Doctorand: BĂJENARU O.A. OVIDIU-LUCIAN

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Titlul tezei: PROFILUL CLINIC, EVOLUȚIA ȘI IMPACTUL ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ÎN DISTONIA FOCALĂ IDIOPATICĂ

Se susține dupa cum urmează:

Data susținerii: 16.05.2023 ORA 13.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. TIU CRISTINA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MUREȘANU DAFIN FIOR – U.M.F „Iuliu Hațieganu” din Cluj

PROF. UNIV. DR. BĂLAȘA RODICA IOANA – U.M.F.S.T. „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. TIU CRISTINA

CV PROF. UNIV. DR. MUREȘANU DAFIN FIOR

CV PROF. UNIV. DR. BĂLAȘA RODICA IOANA

CV DRD. BĂJENARU O.A. OVIDIU-LUCIAN

REZUMAT TEZĂ DRD. BĂJENARU O.A. OVIDIU-LUCIAN – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. BĂJENARU O.A. OVIDIU-LUCIAN – EN