Susținere teză Drd. BAUȘIC ALEXANDRA IRMA GABRIELA

Doctorand: BAUȘIC F.V. ALEXANDRA IRMA GABRIELA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. BRĂTILĂ ELVIRA

Titlul tezei: EVALUAREA MARKERILOR DE DIAGNOSTIC ȘI PROGNOSTIC ÎN ENDOMETRIOZĂ

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 17.05.2024 ORA 10.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. BRĂTILĂ ELVIRA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. VLĂDĂREANU RADU – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. GRIGORE MIHAELA – U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași

PROF. UNIV. DR. ILIESCU DOMINIC – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

CV PROF. UNIV. DR. BRĂTILĂ ELVIRA

CV PROF. UNIV. DR. VLĂDĂREANU RADU

CV PROF. UNIV. DR. GRIGORE MIHAELA

CV PROF. UNIV. DR. ILIESCU DOMINIC

CV DRD. BAUȘIC F.V. ALEXANDRA IRMA GABRIELA

REZUMAT TEZĂ DRD. BAUȘIC F.V. ALEXANDRA IRMA GABRIELA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. BAUȘIC F.V. ALEXANDRA IRMA GABRIELA – EN