Susținere teză Drd. BRĂGARU M. MARIUS-BOGDAN

Doctorand: BRĂGARU M. MARIUS-BOGDAN

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. GEAVLETE BOGDAN FLORIN

Titlul tezei: URETEROSCOPIA DIGITALĂ FLEXIBILĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ȘI LITOTRIȚIA CU LASERUL HOLMIUM ÎN TRATAMENTUL ENDOSCOPIC AL LITIAZEI RENALE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 28.05.2024 ORA 15.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. GEAVLETE BOGDAN FLORIN – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. GEORGESCU DRAGOȘ – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. PRICOP CĂTĂLIN – U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași

CONF. UNIV. DR. BARDAN RĂZVAN – U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. GEAVLETE BOGDAN FLORIN

CV CONF. UNIV. DR. GEORGESCU DRAGOȘ

CV PROF. UNIV. DR. PRICOP CĂTĂLIN

CV CONF. DR. BARDAN RĂZVAN

CV DRD. BRĂGARU M. MARIUS-BOGDAN

REZUMAT TEZĂ DRD. BRĂGARU M. MARIUS-BOGDAN – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. BRĂGARU M. MARIUS-BOGDAN – EN