Susținere teză Drd. BURUIANĂ CĂS. COCOLOȘ L. ANDRA-MARIA

Doctorand: BURUIANĂ CĂS. COCOLOȘ L. ANDRA-MARIA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. POIANĂ CĂTĂLINA

Titlul tezei: DEFICITUL DE VITAMINA D ȘI POLIMORFISMELE GENEI RECEPTORULUI DE VITAMINA D – FACTORI DE RISC ÎN CARCINOMUL TIROIDIAN DIFERENȚIAT

Data susținerii: 20.01.2023, ORA 12.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. CÎRSTOIU CĂTĂLIN FLORIN

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. POIANĂ CĂTĂLINA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. FICA SIMONA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. PREDA CRISTINA – U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași

PROF. UNIV. DR. VLAD MIHAELA – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. CÎRSTOIU CĂTĂLIN FLORIN

CV PROF. UNIV. DR. POIANĂ CĂTĂLINA

CV PROF. UNIV. DR. FICA SIMONA

CV PROF. UNIV. DR. PREDA CRISTINA

CV PROF. UNIV. DR. VLAD MIHAELA

CV DRD. BURUIANĂ CĂS. COCOLOȘ L. ANDRA-MARIA

REZUMAT TEZĂ DRD. BURUIANĂ CĂS. COCOLOȘ L. ANDRA-MARIA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. BURUIANĂ CĂS. COCOLOȘ L. ANDRA-MARIA – EN